Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmFatek - PLC FATEK - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmFatek - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty FATEK
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Fatek PLC".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekty PmPanel, PmData, PmComm s podobjektem PmCommData.
- Předkonfigurace není vytvořena tak aby fungovala jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommFatek"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci. Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle toto číslo nastaveno natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejnou hodnotu (viz poznámka níže).
500 - Ethernet TCP

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Číslo TCP/UDP portu

Uzavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:

Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Připojit až při prvním přenosu

Uzavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Uzavřít spojení po každém přenosu

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku musí každý objekt PmComm mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Počet datových bitůVýběr počtu datových bitů. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ByteSize.

5
6
7
8
ParitaVýběr parity. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Parity.

NO (žádná)
ODD (lichá)
EVEN (sudá)
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Přednastavená adresa PLCZde zadanou adresu lze využít při zadávání konfigurátoru ItemID u proměnných v tomto objektu (tzn. u proměnných v záložce Data nebo v datových rozšířeních ExtComm). Adresu lze zadat v ItemID:
- buď například Slave3.D6 - pak se hodnota proměnné bude načítat z PLC s adresou 3.
- nebo bez určení, tzn. D6 - a adresa se přebere z tohoto konfigurátoru.

Tento parametr lze za běhu aplikace změnit a přečíst ve skriptu pomocí metod: SetSpecParam("SlaveAddr") a GetSpecParam("SlaveAddr").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Speciální parametry > Přednastavená adresa PLC.

Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu
Navigace:
 
 
- PmFatek - PLC FATEK - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice