Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmChar - Dali"

Ovládání Dali sběrnice pomocí komunikačního ovladače PmChar s testovacím obrazem.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Dali PLC".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjeky PmCommMsg a dále objekty: PmPanel, PmData a PmSequencer.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Předkonfigurace umožňuje zvolit dva typy připojení přístroje s počítačem:
- přes Ethernet
- přes sériový port počítače (RS232)
Podle zvoleného typu převodníku: Komunikace v sítích DALI.
 
Předkonfigurace používá ke komunikaci se sběrnicí DALI ovladač PmChar. Základní komunikační rozhraní tvoří metoda vzniklého objektu PmFolder nazvaná RunCmd, které se předají dva parametry. První parametr addr představuje hodnotu adresy zařízení nebo skupiny zařízení v síti. Druhý parametr cmd je hodnota použitého příkazu.
 
Metoda DataToSnd objektu PmComm vytvoří kompletní formát zprávy, který se objektem PmSequencer odešle objektu PmCommMsg ke zpracování. Jednotlivé fáze komunikace se pomocí metody WriteToLog zpracovávají do uživatelského logovacího systému. V testovacím obraze lze zvolit příkaz nebo dotaz na sběrnici DALI a v pravé části obrazu sledovat zápisy logovacího systému.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Dali"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku musí každý objekt PmComm mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice