Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Wago BACnet Controller a ovladač PmBACnet - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmBACnet s testovacím obrazem pro Wago BACnet/IP Controller 750-830.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / BACnet komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
Požadované binární a analogové I/O veličiny jsou vytvořeny a napojeny v objektu PmData přes ExtComm na proměnné v PLC v pořadí od 0 do x. Pokud je požadováno napojení dalších položek, pak jsou tyto položky v objektu PmData vytvořeny, ale napojení na požadované veličiny je nutno provést dodatečně. Po spuštění aplikace lze tyto proměnné sledovat v obraze WAGO BACnet - Data.
 
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "WagoBACnet"

Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Počet binárních výstupů
Počet binárních vstupů
Počet analogových výstupů
Počet analogových vstupů
Počet dalších položek
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu
Vytvořit PmCommMsg pro načtení informací z PLCZaloží objekt PmCommMsg který umožní načtení informací z připojeného PLC.
Vytvořit obraz pro zobrazení a uložení informací z PLC.Z obrazu je ovládáno spuštění metody Run a také uložení zobrazených informací do souboru.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice