Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmBACnet - Sestava komunikace s daty a obrazem pro neuvedené zařízení"

Konfigurace komunikačního ovladače PmBACnet.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / BACnet komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
Předkonfigurace pro sériovou linku.

Vzniklé nastavení připojení je obvykle okamžitě funkční. V opačném případě je nutné zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmBACnet - Ovladač pro komunikaci protokolem BACnet.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "BACnet"

Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu
Vytvořit PmCommMsg pro načtení informací z PLCZaloží objekt PmCommMsg který umožní načtení informací z připojeného PLC.
Vytvořit obraz pro zobrazení a uložení informací z PLC.Z obrazu je ovládáno spuštění metody Run a také uložení zobrazených informací do souboru.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice