Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmABradleyDF1 - Sestava komunikace s daty a obrazem protokolem DF1 (pro Micrologix1000 ..)"

Konfigurace komunikačního ovladače PmABradleyDF1 - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Allen Bradley protokolem DF1
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Allen Bradley PLC".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
Předkonfigurace umožňuje zvolit dva typy připojení přístroje s počítačem:
- přes sériový port počítače (RS232/RS485..)
- přes Ethernet pomocí převodníku RS232/Ethernet

Vzniklé nastavení připojení je obvykle okamžitě funkční. V opačném případě je nutné zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "AllenBradleyDF1"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci. Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle toto číslo nastaveno natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejnou hodnotu (viz poznámka níže).
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu. Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle tento typ implementován natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejný typ (viz poznámka níže).
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data jen omezené velikosti (často jen do 500 Bajtů). Přenos je velmi rychlý.
Uzavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:

Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Připojit až při prvním přenosu

Uzavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Uzavřít spojení po každém přenosu

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku musí každý objekt PmComm mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Typ dat protokoluJen pro Ethernet. Upřesňuje tvar dat protokolu. Lze zvolit:
Stejná data jak pro sériovou linku - Tuto volbu lze zvolit například když má zařízení sériovou linku a převodníkem RS232/Ethernet je zapojeno do Ethernetu. Pokud převodník nemění přenášená data, pak lze takto jednoduše komunikovat přes Ethernet se zařízením, který nemá Ethernet výstup.
Zapouzdření do EtherNet/IP - toto je volba například pro PLC MicroLogix s Ethernet výstupem.
Číslo portu v PLCJen pro "Zapouzdření do EtherNet/IP". Přednastavená hodnota je 1.
Číslo slotu v PLCJen pro "Zapouzdření do EtherNet/IP". Přednastavená hodnota je 0.
PLC adresaAdresa PLC automatu, se kterým se má komunikovat. Často je PLC nastaveno na adresu s hodnotou 0.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Speciální parametry > PLC adresa

Adresa Master (SRC)Číslo stanice PROMOTIC, například 0.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Parametry > Parametry protokolu

Typ kontrolního součtuPo vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Parametry > Parametry protokolu
BCC
CRC
Link ProtocolLink Protocol

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Parametry > Parametry protokolu

Full-duplex -
Half-duplex
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
O-Output
I-Input
B-Binary
N-Integer
F-Float
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice