Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmABradleyCIP - Sestava komunikace s daty a obrazem protokolem EtherNetIP/CIP (pro ControlLogix, CompactLogix, ...)"

Konfigurace komunikačního ovladače PmABradleyCIP - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Allen Bradley protokolem EtherNetIP/CIP
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Allen Bradley PLC".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
Po založení této předkonfigurace a přeložení obrazů je nutno aplikaci spustit a ze seznamu obrazů (CTRL+G) otevřít obraz "AllenBradley - VarCfg". Tlačítkem v tomto panelu je spuštěna metoda PmCommMsg.Run, která v události onEndOfTransfer vytvoří soubor "#cfg:ABradleyVarCfg.txt". Soubor obsahuje stromovou strukturu proměnných vytvořených projektantem v PLC. A současně je zobrazena v obraze.
 
Po zastavení aplikace pak lze "napojit" proměnné objektu PmData v ExtComm v konfigurační položce ItemID na požadované proměnné v PLC. Po opětovném spuštění aplikace lze tyto proměnné sledovat v obraze Allen Bradley - Data. (Objekt PmCommMsg a obraz PanelVarCfg už není dále k fungování komunikace nutný.)
 
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "AllenBradleyCIP"

Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu
Vytvořit PmCommMsg pro načtení proměnných z PLCZaloží objekt PmCommMsg který umožní načtení jmen všech proměnných z PLC a tento seznam uloží do souboru "ABradleyVarCfg.txt".
Vytvořit obraz pro spuštění a načtení jmen proměnných z PLC.Z obrazu je ovládáno spuštění metody Run a také seznam jmen proměnných po úspěšné komunikaci.
Navigace:
 
 
- PmABradleyCIP - Sestava komunikace s daty a obrazem protokolem EtherNetIP/CIP (pro ControlLogix, CompactLogix, ...)
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice