Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "FTP přenos souborů (ActiveX)"

Obraz s metodami pro FTP přenos souborů odesílání/download.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / FTP komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel obsahující metody FTPdownload a FTPsend. Ty mají parametry sDir, sLocalFile, sRemoteFile. Okno obsahuje grafické prvky PmiWEdit určené pro zadání adresy složky obsahující požadované soubory na FTP serveru, adresu se jménem soboru na lokálním disku a název cílového uloženého souboru. Dále prvky PmiButton, které v události onButtonUp předají metodám FTPdownload nebo FTPsend zadané hodnoty a ty příslušný soubor stáhnou nebo odešlou na FTP server.
- Tato předkonfigurace předpokládá použití externího ActiveX objektu. Ten je k dispozici na vyžádání: Pavel KLIMÍČEK.
- V okně vyvolaném před vznikem objektu je nutné zadat údaje nezbytné pro konfiguraci spojení na FTP server.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno objekt typu PmPanel povolit pro Web (v záložce Web server).
 
Použitá technologie se spouští v synchroním režimu, proto bude vhodné aby v reálné aplikaci systému Promotic byly metody pro přenos souborů byly volány z objektu PmSequencer.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "FtpTransfer"

Typ FTP přenosu
0 = sending/download (přednastaveno) - umožňuje stahovát i přenášet soubory na/z FTP server
1 = only sending - umožňuje pouze přenášet soubory na FTP server
2 = only download - umožňuje pouze stahovat soubory z FTP serveru
Adresa FTP serveruURL adresa, například ve tvaru www.ftpserver.com.
Uživatelská identifikace na FTP serveruNázev FTP uživatele
Heslo na FTP serveruHeslo FTP uživatele
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice