Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "HttpRequest - příjem nebo odeslání (GET, POST)"

HttpRequest příjem nebo odeslání dat pomocí metod GET nebo POST
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / XML, JSON, CSV, text".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekty PmSequencer a PmPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Objekt PmFolder má metody RequestGet a RequestPost pro spuštění komunikace. Tyto metody volají metodu Add objetu PmSequencer, kde v druhém prarametru je zadán způsob komunikace (GET nebo POST) ve třetím je URL adresa zdroje dat a ve čtvrtém (v případě metody POST) je obsah odeslaných dat. Další metody ReplyXml, ReplyTxt a ReplyCsv jsou podle typu opovědi určeny ke zpracování přijatých dat.
 
Testovací obraz PmPanel umožní spustit metody RequestGet nebo RequestPost a zobrazit nezpracovaná přijatá data.
 
Objekt PmSequencer je nakonfigurován tak, aby každá komunikace probíhala mimo hlavní pracovní vlákno aplikace PROMOTIC. V události onStep je pak vytvořen ActiveX objekt "Microsoft.XMLHTTP", kterému jsou v metodě open předánány příslušné parametry pro komunikaci v synchronním režimu. Pak následuje metoda send, která příjme nebo odešle data. Přijatá data, lze dále podle potřeby zpracovat. Přenos je ukončen metodou abort.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "HttpRequest"

Příjem dat (GET)
URL adresa pro příjem dat (GET)Síťová nebo lokální adresa zdoje dat, například ve tvaru: http://localhost/data/exam.xml
Způsob zpracování dat
XML - parser (přednastaveno)
Text
CSV - file
Zaslání dat (POST)
URL adresa pro zaslání dat (POST)Síťová nebo lokální adresa zdoje dat, například ve tvaru: http://localhost/data/exam.xml
Vytvořit testovací obrazVytvoří obraz pro testování komunikace se zobrazením přijatých dat
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice