Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "AMiT AtouchX Sestava komunikace pomocí ActiveX se zařízením AMiT"

Konfigurace AtouchX komunikačního ActiveX prvku s testovacím obrazem.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / AMiT PLC".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Ke správné funkci je potřeba mít nainstalovanou knihovnu AtouchX. A musí být k dispozici inicializační a konfigurační HW a DB .ini soubory. V případě, že budou pomocí objektu AtouchArch zpracovávány také archívy, pak je nutné mít k dispozici i inicializační ini soubor pro archivy.
 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekty PmPanel, PmData a PmActiveX.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný. Inicializací ActiveX prvku lze provést v události onStart objektu PmActiveX. Komunikovat lze pomocí volání metod (s parametry) v objektu PmFolder. Výsledek komunikace se zpracovává v událostech objektu PmActiveX v záložce Ax události.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "AmitAtouchX"

Cesta ke konfiguračnímu HW souboruCesta (od složky aplikace) a název souboru HW konfigurace zařízení.
Cesta ke konfiguračnímu DB souboruCesta (od složky aplikace) a název souboru DB konfigurace zařízení.
Číslo stanice v sítiČislo stanice pro komunikaci.
Číslo existujícího WIDuExistující číslo WIDu stanice (pro test v obrazu).
Číst archív(y)Používat objekt AtouchArch pro čtení z archívu
Cesta ke konfiguračnímu souboru archívůCesta (od složky aplikace) a název souboru konfigurace archívů.
Navigace:
 
 
- AMiT AtouchX Sestava komunikace pomocí ActiveX se zařízením AMiT
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice