Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Editor aplikace

Editor aplikace je základní nástroj tvorby aplikací systému PROMOTIC. Jeho ovládání je jednoduché a intuitivní (např. podpora ovládání pomocí myši metodou DRAG AND DROP, atd.).

Editor aplikace slouží k definování stromové struktury PROMOTIC objektů, jejich nastavení, definování algoritmů, atd.

Stromová struktura je vytvářena pomocí myši v Okně stromu objektů (okno vlevo). K nastavení jednotlivých objektů (jejich funkčnosti, definování algoritmů) slouží Okno definice objektů (okno vpravo).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice