Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Nastavení editoru skriptu

Popis:
Nastavení vlastností editoru skriptu ve vývojovém prostředí.
Konfigurační položky:
Písmo editoru skriptuZde lze zvolit písmo, v jakém se budou psát algoritmy v tomto editoru.
Zobrazit status barPokud je zatrženo, pak se zobrazí dolní lišta, kde lze vidět celkový počet řádků a je vidět číslo řádku/znaku/sloupce kde je právě kurzor.
Zobrazit čísla řádkůPokud je zatrženo, pak bude v každém řádku zleva zobrazeno dané číslo řádku.
Zobrazovat tooltipyPokud je zatrženo, pak při podržení kurzoru myší nad názvem bude zobrazen popis tohoto názvu (popis metody, vlastnosti, atd.).
Povolit autocompletePokud je zatrženo, pak při psaní algoritmu se otevře okno s možností doplnění názvu (názvu metody, vlastnosti, atd.).
Velikost tabulátoruUrčuje velikost znaku "tabulátor". Výchozí velikost je 4. Doporučujeme ponechat velikost 4, protože:
- Je to zavedený standard při psaní skriptů
- Znak "tabulátor" přidá vždy jen tolik mezer aby se text zarovnal na násobek velikosti. Pro velikost 4 se tak texty pod sebou zarovnávají velmi efektivně.
2
4

Historie:
Pm8.03.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice