Update cookies preferences
Promotic

Nastavení parametrů nosiče licence PROMOTIC - konfigurační okno

Popis:
Slouží pro nastavení typu nosiče licence a u vybraných typů nosičů také pro nastavení čísla licence a adresy licenčního serveru.
Konfigurátory:
Typ nosiče licenceSlouží pro nastavení typu nosiče licence, viz Typy nosičů PROMOTIC licencí.
hwkey - klíč s vývojovou nebo runtime licencí - Nosičem licence je HW klíč PROMOTIC bez upřesnění, zda se jedná o vývojovou nebo runtime licenci.
hwkey:dev - klíč s vývojovou licencí - Nosičem licence je HW klíč PROMOTIC s vývojovou licencí.
hwkey:rt - klíč s runtime licencí - Nosičem licence je HW klíč PROMOTIC s runtime licencí.
hwkey:kXXXX - klíč s číslem licence XXXX - Nosičem licence je HW klíč PROMOTIC s konkrétním číslem licence.
swkey - soubor SWK vázaný na HW komponenty počítače - Nosičem licence je licenční soubor SWK vázaný na HW komponenty počítače.
netkey - soubor SWK vázaný na licenční server - Nosičem licence je licenční soubor SWK vázaný na licenční server.
no - žádný nosič licence - Použije se bezplatná licence PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC.
Číslo licenceSlouží pro nastavení čísla licence pro nosiče licencí typu: hwkey:kXXXX, swkey a netkey.
Adresa licenčního serveruSlouží pro nastavení adresy licenčního serveru pro nosiče licencí typu netkey.

Historie:
Pm8.03.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.