Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Základní ovládání editoru Pma objektů

Klávesy platné globálně:

<Ctrl-S> (Save) uložení změn editovaného objektu
<Ctrl-I> (Info) zobrazení okna INFO systému PROMOTIC
<Ctrl-B> (Begin) spuštění editované aplikace
<F1> vyvolání kontextové nápovědy
<Ctrl-F1> vyvolání obsahu nápovědy
<F6> střídavá aktivace okna stromu objektů a okna parametrů objektu
 

Klávesy platné v okně stromu objektů:

<Ctrl-F> vyhledání výskytů zadaného textu v aktivním objektu a jeho podobjektech
<Ins> vložení nového objektu do aktivního objektu
<Del> smazání aktivního objektu a všech jeho podobjektů
<F2> přejmenování aktivního objektu
<Ctrl-X> vyjmutí a kopirování aktivního objektu do schránky Windows
<Ctrl-C> kopirování aktivního objektu do schránky Windows
<Ctrl-V> vložení nového objektu ze schránky Windows do aktivního objektu
<Ctrl-D> vložení nového objektu ze schránky Windows na úroveň aktivního objektu
 

Klávesy platné v okně parametrů objektu:

<Ctrl-PgDn>,<Ctrl-Tab> aktivace další záložky v okně definice objektu
<Ctrl-PgUp>,<Ctrl-Shift-Tab> aktivace předešlé záložky v okně definice objektu
 

Drag and Drop - přetažení objektu pomocí myši se stisknutým levým tlačítkem myši:

bez dalších kláves Po přetažení objektu se objeví potvrzovací okno s dotazem, zda objekt zkopírovat, přesunout nebo zda zrušit operaci.
s klávesou <Ctrl> Objekt bude bez dotazu zkopírován.
s klávesou <Shift> Objekt bude bez dotazu přesunut.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice