Promotic

Základní ovládání editoru Pma objektů

Klávesy platné globálně:

<Ctrl-S> (Save) Uložení změn editovaného objektu
<Ctrl-I> (Info) Otevření prohlížeče INFO systému PROMOTIC
<F5> Spuštění editované aplikace
<F1> Otevření kontextové nápovědy
<Ctrl-F1> Otevření obsahu nápovědy
<F6> Střídavá aktivace okna stromu objektů a okna parametrů objektu


Klávesy platné v okně stromu objektů:

<Ctrl-F> Vyhledá výskyty zadaného textu v aktivním objektu a jeho podobjektech
<Ins> Vložení nového objektu do aktivního objektu
<Del> Smazání aktivního objektu a všech jeho podobjektů
<F2> Přejmenování aktivního objektu
<Ctrl-X> Vyjmutí a kopírování aktivního objektu do schránky Windows
<Ctrl-C> Kopírování aktivního objektu do schránky Windows
<Ctrl-V> Vložení nového objektu ze schránky Windows do aktivního objektu
<Ctrl-D> Vložení nového objektu ze schránky Windows na úroveň aktivního objektu


Klávesy platné v okně parametrů objektu:

<Ctrl-PgDn>,<Ctrl-Tab> Aktivace další karty v okně definice objektu
<Ctrl-PgUp>,<Ctrl-Shift-Tab> Aktivace předešlé karty v okně definice objektu


Drag and Drop - Přetažení objektu pomocí myši se stisknutým levým tlačítkem myši:

bez dalších kláves Po přetažení objektu se objeví potvrzovací okno s dotazem, zda objekt zkopírovat, přesunout nebo zda zrušit operaci.
s klávesou <Ctrl> Objekt bude bez dotazu zkopírován.
s klávesou <Shift> Objekt bude bez dotazu přesunut.
© MICROSYS, spol. s r. o.