Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak pracovat s časem v systému PROMOTIC

V systému PROMOTIC se interně používá datový typ Date. V obrazech používajících JavaScript jazyk se používá pomocný objekt PmDateObject.
 
PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě - (datový typ Date) se používá interně v systému PROMOTIC, a také ve skriptovacím rozhraní PROMOTIC objektů. Protože se jedná o jednoduchou číselnou hodnotu, snadno se s ní ve skriptech pracuje (z hlediska čtení, zapamatování, zápisu, předání jiným skriptům, atd.). Nicméně pokud je potřeba pro datum a čas provést složitější operace (časové posuny, formátování pro zobrazení, atd.), pak je výhodné si z hodnoty PmDate vytvořit pomocný objekt PmDateObject, určený k operacím pro datum a čas.
 

VBScript

Pro práci s datem a časem VBScript používá datový typ Date.

Pro práci s časem lze použít VBScript funkce s datem a časem.

 
Vytvořit datum a čas lze několika způsoby Now, Date, Time, další možnosti Poznámky k datovému typu Date:, ...

JavaScript

Čas je v tomto jazyce realizován pomocí pomocného objektu PmDateObject. Tento objekt je přizpůsoben potřebám PROMOTIC a má toto rozhraní PmDateObject.

Jazyk JavaScript má sice vlastní objekt Date(), ale v systému PROMOTIC není doporučeno tento objekt používat.

 
Objekt PmDateObject lze vytvořit pomocí metody Pm.CreatePmDateObject.

Některé další PROMOTIC metody používající datum a čas

Pm.CreateDate - Vytvoří datum a čas z jeho jednotlivých částí
Pm.CreatePmDateObject - Vytvoří pomocný objekt PmDateObject pro práci s datumem a časem
Pm.FormatDate - Vytvoří textový řetězec obsahující datum a čas
Pm.GetDateOf - Vrací různé datumy odvozené od zadaného datumu
Pm.IsDaylight - Test zda je nastaven "letní čas"
Pm.ScanDate - Získá datum a čas z textové hodnoty
Pm.Time - Systémový čas
PmTrend.GetTime - Vrací žádaný čas
PmTrend.CreateFilter - Vytvoří hodnoty filtru rozsahu pro další metody
PmTrend.RunTime - Uchování aktuálních hodnot se zadaným časem
PmTrend.GetValueByTime - Vrací hodnotu (nebo více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času
PmTrend.SetValueByTime - Zápis hodnoty (více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice