Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak pracovat s polem hodnot v systému PROMOTIC

Systém PROMOTIC umožňuje psát algoritmy ve dvou skriptovacích jazycích:
- JavaScript (ten zatím lze použít v událostech grafických prvků)
V každém jazyku se pracuje s polem odlišně. Tato kapitola podává přehledem práce s polem v obou jazycích.
 

VBScript

Pole v tomto jazyce je standardní VBScript pole, tzn. datový typ Array.

Pro práci s tímto polem lze použít VBScript funkce s polem (array).

 
Pole lze vytvořit pomocí metody Array (pro 1-rozměrné pole) nebo pomocí příkazu Dim (i pro vícerozměrné pole).

JavaScript

Pole v tomto jazyku je realizováno pomocí objektu PmArray. Tento objekt je přizpůsoben potřebám PROMOTIC a umožňuje 1- i 2-rozměrné pole.

Jazyk JavaScript má sice vlastní objekt Array, ale v systému PROMOTIC není doporučeno tento objekt používat.

 
Objekt PmArray lze vytvořit pomocí metody Pm.CreatePmArray.

Některé další PROMOTIC metody používající pole

Pm.StringSplit - Vrací 1-rozměrné pole podřetězců
Pm.StringJoin - Vrací řetězec vytvořený spojením podřetězců obsažených v 1-rozměrném poli
Pm.FileCsvRead - Čtení z CSV souboru
Pm.FileCsvWrite - Zápis do CSV souboru
Pm.FileTextWrite - Uložení proměnné (nebo pole proměnných) do textového souboru
Pm.FindViewers - Získaní seznamu prohlížečů objektů
Pm.GetRtLangs - Získaní seznamu všech národních jazyků podporovaných v aplikaci
Pm.ArrayOper - Operace s polem
Pm.TransformValue - Transformace hodnoty
 
PmData.GetVarArray - Vytvoří pole hodnot (array) ze všech proměnných objektu
PmData.GetVarSubArray - Vytvoří pole hodnot (array) z proměnných objektu určených indexem (od-do)
PmData.SetVarArray - Přiřazení hodnot proměnným objektu z pole hodnot
PmData.SetVarSubArray - Přiřazení pole hodnot
 
PmDataTable.GetArray - Vytvoří pole (array) hodnot ze zvolených datových položek objektu
PmDataTable.SetArray - Přiřazení pole (array) hodnot zvoleným datovým položkám objektu
 
PmTrend.GetData - Vrací uchovaná dat
PmTrend.GetValueByTime - Vrací hodnotu (nebo více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času
PmTrend.SetValueByTime - Zápis hodnoty (více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času.
 
PmAlarmEvent.GetHistoryData - Získá data z historie alarmů/eventů
PmAlarmEvent.GetStateData - Získá data z aktuálního stavu alarmů
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice