Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sledování běhu PROMOTIC aplikace

Bezchybný běh aplikace lze monitorovat v OS Windows sledováním zejména několika nejdůležitějších údajů, a to:

- Celková paměť obsazená procesem
- Celkový počet popisovačů (handles), které proces vlastní
- Celkový počet grafických prostředků přidělených procesu, tzv. GDI prostředky

Z dlouhodobého pohledu, kdy aplikace běží několik dní, měsíců, ... bez vypínání, všechny tyto výše uvedené hodnoty by něměly nekontrolovaně růst nade všechny meze. Například v OS Windows XP je celkový počet GDI prostředků pro jednu běžící aplikaci limitován hodnotou 10000 a pokud aplikace dosáhne této hodnoty, pak se začíná chovat nestabilně.

Vhodné je také sledovat využití času procesoru.

Výše uvedené tři hodnoty lze sledovat globálně pro všechny procesy nebo lze také (a pro správnou identifikaci připadných nestabilit mnohem vhodnější) sledovat tyto hodnoty pro každý proces zvlášť.

 

Sledování obsazení paměti jednoho procesu (aplikace) ve OS Windows 2000/XP

Spustit aplikaci Performance monitor - v tlačítku Start, položce Run (Spustit) zapište perfmon.exe a spusťte aplikaci.

Do okna přidáme graf obsazení paměti aplikace PROMOTIC stisknutím tlačítka se znakem +, viz následující obrázek. Důležité je vybrat položku Nesdílené bajty (Private bytes).

Graficky dokonfigurujeme vzhled a umístění bodů grafu, viz následující obrázek. Aktuální hodnota obsazené paměti procesem PROMOTIC je zobrazena v políčku Last. Zde v obrázku vybraná hodnota Scale=0.000001 znamená přepočítavací konstantu. Položka Last má hodnotu 14356480, viz obrázek. Hodnotu Last vynásobíme přepočítavací konstantou (v našem případě 0.000001) a dostaneme 14356480*0.000001=14.356480, což je výška, v jaké bude ležet grafický bod odpovídající aktuálnímu údaji položky Last. Na stupnici v našem případě od 0 do 100.

Aplikací Performance monitor lze aktuální údaje ukládat také na disk. Lze samozřejmě sledovat libovolný proces běžící na počítači.

 
Poznámka: Vzhledem k možným nepřesnostem není vhodné sledovat obsazení paměti konkrétní aplikace Správcem úloh (Task manager), který lze spustit například kombinací kláves Alt+Ctrl+Del. Údaj Memory usage se stává nesprávným v okamžiku, kdy obsazení paměti všech běžících aplikací už dříve překročilo nebo v aktuálním čase překračuje hodnotu fyzické instalovaně paměti počítače.

Sledování počtu handlů (popisovačů) a počtu GDI prostředků pro jeden proces ve OS Windows 2000/XP

Spustit aplikaci Správce úloh (Task Manager) - např. kombinací kláves Alt+Ctrl+Del. Přepnout se do záložky procesy (processes) a podle následujícího obrázku vybrat tyto sloupce pro zobrazení: Handles, GDI objects.

Sledování celkové obsazené paměti, celkového počtu přidělených handlů (popisovačů) všech běžících procesů v OS Windows XP

Spustit aplikaci Správce úloh (Task Manager) - např. kombinací kláves Alt+Ctrl+Del. Přepnout se do záložky Výkon (performance) a podle obrázku vybrat tyto sloupce pro zobrazení: Handles, GDI objects.

Sledování času využití procesoru v OS Windows XP

Spustit aplikaci Správce úloh (Task Manager) - např. kombinací kláves Alt+Ctrl+Del.
Celkové využití procesoru všemi běžícími aplikacemi je dostupné v záložce Výkon (performance).
Využití procesoru jedinou aplikací je dostupné v záložce procesy (processes). Je nutno mít pro zobrazení vybrán sloupec CPU.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice