Promotic

Tutorial - Příklad

Tento příklad vychází z UČEBNICE PROMOTIC a postupů popsaných v kapitolách První kroky, Trendy a Alarmy. Návíc jsou v něm aplikovány tyto další technologie:

JavaScript:
V Pmg objektech obrazu je použit skriptovací jazyk JavaScript (Nastavení skriptovacího jazyka).
Makro výraz:
Makro výraz $.par - umožňuje bubláním k parametru nadřízeného objektu odlišit jinak shodné podobjekty (Parametry Pma objektu)
Makro výraz $.join - umožňuje slučování textů, maker, konstant do požadovaného výsledného výrazu
PmgTrendViewer:
Trendované proměnné jsou do prohlížeče trendů přidány dynamicky v události onStart Pmg objektu
PmaAlarmGroup:
Společný rodičovský objekt PmaAlarmGroup pro samostatné objekty v rámci jedné kotelny
PmaWorkspace:
Umožňuje v rámu "main" hlavního objektu PmaWorkspace rozdělit plochu na další rámy.
PmaWeb:
Aplikace je nabídnuta do Webu objektem PmaWeb a pro lokalizaci Web stránek je použit objekt PmaWebLang.
Navigace:
 
 
- Tutorial - Příklad
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.