Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Tutorial - Příklad

Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/Tutorial.

Tento příklad vychází z UČEBNICE PROMOTIC a postupů popsaných v kapitolách První kroky, Trendy a Alarmy. Návíc jsou v něm aplikovány tyto další technologie:

 
JavaScript:
V aktívních prvcích v obraze je použit skriptovací jazyk JavaScript (Nastavení skriptovacího jazyka).
Makro výraz:
Makro výraz $.par - umožňuje bubláním k parametru nadřízeného objektu odlišit jinak shodné podobjekty (Parametry PROMOTIC objektu)
Makro výraz $.join - umožňuje slučování textů, maker, konstant do požadovaného výsledného výrazu
TrendsView:
Trendované proměnné jsou do prohlíčeky trendů přidány dynamicky v události onStart grafického prvku
PmAlarmEvent:
Společný rodičovský objekt PmAlarmEvent pro samostatné objekty v rámci jedné kotelny
PmWorkspace:
Umožňuje v rámu main hlavního objektu PmWorkspace rozdělit plochu na další rámce.
PmWeb:
Aplikace je nabídnuta do Webu objektem PmWeb a pro lokalizaci Web stránek je použit objekt PmWebLang.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice