Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Převod obrazu aplikace do formátu BMP

Obraz vytvořený v grafickém editoru lze uchovat také ve formě bitmapy. Lze uložit jak obraz otevřený v grafickém editoru, tak v běžící aplikaci.

Otevřete obraz, z něhož chcete vytvořit bitmapu, ponechejte toto okno aktivní a stisknete kombinaci kláves Alt+PrintScreen. Potom spusťte program PaintBrush (Malování) a zde stiskněte kombinaci kláves Shift+Insert. Tím se vám otevře uložený obsah aktivního okna, který můžete uložit a také jej graficky upravovat.

Pokud chcete uložit celou obrazovku, pak namísto Alt+PrintScreen stiskněte PrintScreen, v jiném případě je postup stejný.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice