Promotic

Převod obrazu aplikace do formátu BMP

Obraz vytvořený v editoru grafiky lze uchovat také v podobě bitmapy. Lze uložit jak obraz otevřený v editoru grafiky, tak ve spuštěné aplikaci.
Otevřete obraz, z něhož chcete vytvořit bitmapu, ponechejte toto okno aktivní a stiskněte kombinaci kláves Alt+PrintScreen. Pak spusťte program PaintBrush (Malování) a zde stiskněte kombinaci kláves Shift+Insert. Tím se vám otevře uložený obsah aktivního okna, který můžete uložit a také jej graficky upravovat.
Pokud chcete uložit celou obrazovku, pak místo Alt+PrintScreen stiskněte PrintScreen, v jiném případě je postup stejný.
Navigace:
 
 
- Převod obrazu aplikace do formátu BMP
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.