Promotic

Jak uložit Pmg objekt do předkonfigurací objektů

Předkonfigurace Pmg objektů obsahuje nejpoužívanější typy Pmg objektů. Může se však stát, že projektant vytvoří vlastní složený Pmg objekt, který bude chtít použít vícekrát, v několika obrazech. V tom případě je výhodné takový objekt přidat do předkonfigurací.

Označte Pmg objekty, které chcete přidat do předkonfigurací objektů jako jeden objekt. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Vybrané Pmg objekty / Uložit vybrané Pmg objekty do předkonfigurací".
V okně Název uživatelského Pmg objektu zadejte název souboru, do kterého se má nový Pmg objekt uložit.

Po následném otevření okna "Předkonfigurace Pmg objektů" lze po otevření položky Předkonfigurace ve skupině "Uživatelské Pmg objekty" v levé části okna vybrat nově zadanou skupinu. V této skupině bude nabízen přidaný složený Pmg objekt.

Pmg objekt uložený do předkonfigurací je uložen v samostatném souboru, který má stejný název jako objekt s příponou pmg. Vytvořený soubor *.pmg je textový XML soubor.
Uložení do předkonfigurací je užitečné v případě, kdy projektant vytvoří složený Pmg objekt, který bude chtít použít opakovaně (i v jiných projektech).
Navigace:
 
 
- Jak uložit Pmg objekt do předkonfigurací objektů
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.