Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak uložit prvek do předkonfigurací prvků

Předkonfigurace grafických prvků obsahuje nejpoužívanější typy prvků. Může se však stát, že projektant vytvoří vlastní složený grafický prvek, který bude chtít použít vícekrát, v několika obrazech. V tom případě je výhodné takový prvek přidat do předkonfigurací.
 
Označte prvky, které chcete přidat do předkonfigurací prvků jako jeden prvek. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Označené prvky / Uložit označené prvky do předkonfigurací". V okně Název uživatelského grafického prvku zadejte název souboru, do kterého se má nový grafický prvek uložit.
 
Po následném otevření okna "Předkonfigurace grafických prvků" lze po otevření položky Předkonfigurace ve skupině "Uživatelské prvky" v levé části palety vybrat nově zadanou skupinu. V této skupině bude nabízen přidaný složený grafický prvek.

Grafický prvek uložený do palety je uložen v samostatném souboru, který má stejný název jako prvek s příponou pmi (Promotic Item). Vytvořený soubor *.pmi je textový XML soubor.

Uložení do předkonfigurací je užitečné v případě, kdy projektant vytvoří složený grafický prvek, který bude chtít použít opakovaně (i v jiných projektech).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice