Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak uložit binární soubor (obrázek) z url adresy

Následující skript umožní z konkrétní url adresy stáhnout a uložit na disk binární soubor. Ve skriptu je použita technologie Microsoft HTTP request pro stažení obsahu binárního souboru z url adresy. A Ado technologie pro uložení obsahu souboru na disk. Obě technologie jsou spouštěny pomocí metody CreateObject.
Příklad na stažení a uložení obrázku generovaného Web kamerou:
Skript lze zakomponovat do aplikace například v objektu PmTimer, PmKey, ...
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oHttp, oStream, sUrl, sSavePath
sSavePath = Pm.DiscGetPath("#appres:") & "MyPicture.jpg"
sUrl = "http://sah.x3w.cz/dl/lanovka.jpg"

Set oHttp = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")

oHttp.Open "GET", sUrl, false, "username", "password"  'username and password pouze pokud proxy server
oHttp.setRequestHeader "Content-Type", "image/multipart"
oHttp.send
If oHttp.readyState = 4 And oHttp.status = 200 Then
  Set oStream = CreateObject("adodb.stream")
  oStream.type = 1  '1=adTypeBinary
  oStream.open
  oStream.write oHttp.responseBody
  oStream.savetofile sSavePath, 2  '2=adSaveCreateOverWrite, 1=adSaveCreateNotExist
  Set oStream = Nothing
End If
oHttp.abort
Set oHttp = Nothing
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice