Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak spouštět v aplikaci aplikační nápovědy

Následující text popíše, jak v běžící aplikaci (v runtime módu) spouštět nápovědy, které jsou napsány v následujících formátech:
- Soubor s příponou HLP. Je to zastaralý ale používaný formát, ve kterém je strukturovaná dokumentace. Soubor v sobě obsahuje více textových dokumentů identifikovaných číslem. Soubor HLP lze vytvářet například pomocí program Microsoft Help, atd.
- Soubor s příponou CHM. Je to strukturovaná dokumentace. Soubor v sobě obsahuje více HTML dokumentů identifikovaných cestou. Soubor CMH lze vytvářet například pomocí programu Microsoft HtmlHelp, atd. V tomto formátu je psána celá dokumentace systému PROMOTIC (soubor PromoticCs.chm).
- Soubor s příponou HTM. Je to HTML dokument o jedné stránce.
 
1) Globální zadání help souboru:

V objektu PmRoot je konfigurátor Cesta k runtime helpům. Pokud chcete v aplikaci používat jen jeden CHM (HLP) soubor, pak je zde vhodné k němu zadat cestu. V případě elektronické dokumentace PROMOTIC by se zde napsalo například C:\Pm\PromoticCs.chm.

 
2) Konfigurace nápovědy pro konkrétní obraz:

V objektu PmPanel je konfigurátor PmPanel > Obraz > Téma nápovědy obrazu. Zde můžete zadat identifikátor vnitřního dokumentu, který se zobrazí, pokud v tomto obraze (pokud je aktivní) stisknete klávesu F1. V případě CHM souboru se zde zadává cesta (v případě HLP číslo) k vnitřnímu dokumentu. Například pokud byste chtěli zobrazit popis objektu PmData v PromoticCs.chm, pak by to byla cesta: /Objects/Promotic/PmData/Desc.htm. (Aby to fungovalo, musíte mít nastaven konfigurátor z bodu 1).

 
3) Vyvolání nápovědy pomocí skriptu:

Pomocí metody Pm.ShowHelp můžete otevřít konkrétní nápovědu.

Příklad1:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

'Případ kdy nemusí být vyplněn konfigurátor z bodu 1)
Pm.ShowHelp "\Pm\PromoticCs.chm", "/Objects/Promotic/PmData/Desc.htm"
'Případ kdy musí být vyplněn konfigurátor z bodu 1)
Pm.ShowHelp "", "/Objects/Promotic/PmData/Desc.htm"
4) Vyvolání nápovědy pomocí skriptu, jiná metoda:

Nápovědu lze také otevřít metodou Pm.ShellExecute. Například:

Příklad2:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute "open", "PromoticCs.chm", "", "C:\Pm\", 3

Zde lze sice zadat, jak se help má objevit (maximalizovaně, normálně, atd.), ale nelze zadat vnitřní dokument. Hodí se proto spíše k prohlížení jednoho HTM dokumentu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice