Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak zaregistrovat ActiveX objekt

ActiveX objekt je softwarová komponenta, vyrobená libovolným výrobcem v libovolném programovacím jazyce, použitelná v každém systému, který umí využívat ActiveX objekty. ActiveX objekt má buď neviditelnou podobu nebo je to viditelná komponenta s grafickým uživatelským rozhraním (grafický ovládací prvek). Neviditelné ActiveX objekty lze použít v PROMOTIC pomocí objektu PmActiveX, zatímco viditelné ActiveX ovládací prvky lze použít v grafických obrazech v PROMOTIC pomocí grafického prvku PmiAx. K tomu, aby ActiveX objekt mohl být na daném počítači v programech využíván, musí být v operačním systému správně zaregistrován.

ActiveX objekty dodané s PROMOTIC jsou při instalaci automaticky zaregistrovány. Pokud se použijí ActiveX objekty jiných výrobců, pak je nutno tyto objekty zaregistrovat. Registraci provede buď instalační program dané komponenty (pokud existuje) nebo se ActiveX objekt musí v systému zaregistrovat ručně, pomocí nástroje regsvr32.exe.

 
Syntaxe volání registrační nástroje regsvr32.exe:
regsvr32.exe ActiveXFile

kde ActiveXFile je název souboru s ActiveX objektem (včetně přípony OCX, DLL nebo EXE)

Příklad:
regsvr32.exe C:\Pm\PmTable.ocx
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice