Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak tisknout v systému PROMOTIC

Tato kapitola popisuje možnosti tisku v aplikaci PROMOTIC. Příklady pro jednotlivé metody jsou uvedeny u popisu této metody.
 
PmiRoot.Print:

Tisk otevřeného obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru

 
PmPanel.Print:

Tisk obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru. Tato metoda není funkční pro Web obrazy.

 
Pm.PrintScreen:

Tisk celé obrazovky na tiskárnu nebo do souboru

 
Pm.PrintHtmlPage:

Tisk nebo náhled obsahu HTML stránky nebo textu. Je vhodná pro tisk html stránek (lokálních nebo z url adresy), textových souborů nebo obrazků. Této metodě lze k tisku předat také proměnnou obsahující textový nebo html string. Lze ji s malým omezením použít také na Web klientovi.

 
Pm.FileTextWrite:

Tato metoda je standardně určena pro zápis do souboru, ale pokud se místo názvu souboru zadá například "lpt1", pak proběhne tisk tohoto souboru na tiskárnu. Viz Příklad3.

 
PmPrinter.PrintLine (zastaralé):

Je to metoda objektu PmPrinter a slouží k tisku jednoho řádku textu. Místo této metody je lepší použít metodu Pm.FileTextWrite.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice