Promotic

Jak použít PowerShell

Windows PowerShell je vyspělejším nástupcem Příkazového řádku. Je využíván k automatizaci a konfigurování operačního systému Windows. Lze pomocí něho také přistupovat k souborovému systému, registrům, procesům, službám, síťovým komponentám nebo k vybraným aplikacím.

Před samotným prvním použitím je vhodné zjistit zda je v OS Windows aktivní PowerShell. Pokud ne tak nastavit:
Ovládací panely>Programy a funkce>Zapnout nebo vypnout funkce systemu Windows => položka "Windows PowerShell 2.0".


Pokud budou pomocí PowerShellu prováděny příkazy, které vyžadují vyšší oprávnění pak je nutno předem spustit 32 nebo 64 bitový PowerShell "jako správce" (v souladu s 32 nebo 64 typem runtime aplikace PROMOTIC) a zadat tento prikaz:
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
a zvolit a potvrdit volbu "A".
Příklad:
Spustí příkaz ping a následně netstat
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oShell = Pm.AxGetObject("new", "WScript.Shell");
var sInvoke = "";
sInvoke = += "ping 127.0.0.1" + "\r\n";
sInvoke = += "netstat";
oShell.Run("PowerShell " + sInvoke, 1, false);

Historie:
Pm9.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Spuštění příkazů v PowerShell z aplikace PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.