Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na vytvoření klient/server trendů

Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/Others/Trend/ClientServer. Jsou zde umístěny dvě aplikace.
 
V podložce Server je aplikace trendového serveru, jenž nabízí svá data do Internetu/intranetu prostřednictvím Web komponenty. Zároveň jsou zde obrazovky pro prohlížení průběhů. Aplikace serveru taktéž nabízí do Intranetu jednoduchý příklad HTML stránky (umístěna v podsložce Web složky aplikace), jenž je také nabízena do Intranetu a lze ji prohlížet pomocí MS Internet Explorer na libovolném počítači v síti zadáním adresy http://<computer>, kde computer je název počítače v síti.
 
V podsložce Client je aplikace trendového klienta. Tuto lze spouštět buď na počítači, kde běží server nebo na jiném počítači v síti.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice