Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak používat klávesnici na obrazovce k zadávání hodnot myší (touchscreen)

Program osk.exe (On Screen Keyboard) zobrazí na obrazovce virtuální klávesnici, která se ovládá myší (touchscreen), a je standardní součástí OS Windows 2000 a vyšší. Tím lze vkládat a editovat hodnoty v obrazech a oknech aplikace PROMOTIC. Klávesnice je úplná, včetně speciálních kláves. Umožňuje mimo jiné i vyvolávat nápovědu, lokální menu, přepínat jazyk, označovat text, atd. Emulace stisku kláves je posílána oknu, které je aktivní. Okno vlastní virtuální klávesnice se po stisku klávesy myší nestane aktívní, takže opakovaný stisk kláves posílá jednotlivé znaky stále stejnému oknu. Program se otevře na pozici, na které byl naposledy zavřen.

Použití virtuální obrazovkové klávesnice je ukázáno v Demo aplikaci systému PROMOTIC, kde lze klávesnici zobrazit/zavřít opakovaným stiskem tlačítka OSK v nástrojové liště. Vlastní zobrazení/zavření okna s virtuální klávesnicí se provádí následujícím skriptem (pozor na skutečný název v záhlaví okna virtuální klávesnice, může být jazykově závislý):

Otevře nebo zavře okno klávesnice:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.OtherAppOper(1, "Klávesnice na obrazovce", 0) Then
  Pm.OtherAppOper 1, "Klávesnice na obrazovce", 10
Else
  Pm.CreateProcess "osk.exe", ""
End If
Otevře nebo vyvolá na popředí okno klávesnice:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.OtherAppOper(1, "Klávesnice na obrazovce", 0) Then
  Pm.OtherAppOper 1, "Klávesnice na obrazovce", 11
Else
  Pm.CreateProcess "osk.exe", ""
End If
 
V Demo aplikace systému PROMOTIC v menu Další/Zobrazení klávesnice a v Další/klávesnice je znázorněna jiná možnost jak lze pomocí myši (touchscreen) zadat požadované hodnoty aplikaci.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice