Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak instalovat a používat více verzí PROMOTIC na 1 počítači

Následující návod popisuje jak mít na jednom počítači více verzí PROMOTIC tak, aby jen přepnutím mezi nimi (pomocí souboru PmReg.bat) se zvolená stala aktivní. Záměrem je, aby projektant, který má více PROMOTIC projektů ve více verzích, mohl lehce přepínat mezi PROMOTIC verzemi a upravovat tak tyto různé projekty.
 
ÚVOD:

Instalace PROMOTIC 8 a PROMOTIC 7 jsou dvě různé instalace. Ty mohou existovat vedle sebe, ale nesmí být nainstalovány do stejné složky (např. C:\Pm). Každá z vyšších verzí těchto instalací provede upgrade své příslušné instalace.

 
Například mohou nastat tyto situace:
1. Verze např. Promotic7.3.11 je nainstalována ve složce C:\Pm. Tuto verzi je nutno zachovat a současně nově nainstalovat verzi, např. Promotic8.0.0.:
Spustí se instalace verze Promotic8.0.0 a verzi nainstalujeme do jiné složky (např. C:\Pm8).
2. Verze Promotic8.3.5 je nainstalována ve složce C:\Pm. Tuto verzi je nutno zachovat a současně nově nainstalovat verzi Promotic8.3.11.:
Složku, kde byl instalován předchozí systém PROMOTIC (C:/Pm) zkopírujte na jiné místo na disku (nebo na jiný disk), např. na D:/Pm80305. Tato zkopírovaná složka pak bude určena pro tuto starší verzi PROMOTIC. Instalaci verze Promotic8.3.11 pak proveďte do původní složky (C:/Pm).
3. Verze Promotic7.3.11 je nainstalována ve složce C:\Pm a ve složce C:\Pm8 je verze Promotic8.0.0. Obě tyto verze je nutno zachovat a současně nově nainstalovat verzi Promotic7.5.1.:
Postup bude totožný s postupem v příkladu 2
4. Verze Promotic7.3.11 je nainstalována ve složce C:\Pm a ve složce C:\Pm8 je verze Promotic8.0.0. Obě tyto verze je nutno zachovat a současně nově nainstalovat verzi Promotic8.1.2.:
Postup je podobný jako v příkladu 2. Rozdíl je v tom, že zkopírovaná složka bude Pm8 a instalace nové verze Promotic8.1.2 bude provedena do složky C:\Pm8
 
Přepínání mezi jednotlivými verzemi se dosáhne tak, že ve složce, kde se nachází požadovaná verze (C:/Pm, C:/Pm8, D:/Pm70311 nebo D:/Pm80000), se spustí soubor PmReg.bat.
 
Poznámka:

Tímto způsobem lze dosáhnout toho, že na jednom počítači lze provozovat několik verzí v systému PROMOTIC 7 a současně i PROMOTIC 8. Dávejte si však velký pozor na to aby aplikace byly editovány v té správné verzi, protože jinak může dojít k nevratnému poškození aplikačního projektu!

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice