Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

POKYNY pro instalaci systému PROMOTIC do verze 8.1.XX

Podporované platformy: OS Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-16Server. Viz Novinky systému PROMOTIC.

V dodávce systému PROMOTIC jsou distribuovány všechny komponenty uvedené v ceníku. Všechny komponenty jsou dostupné také v Demo/Freeware režimu. Pro časově neomezené korektní použití komponent u projektů větších než 30 proměnných je nutné zakoupení licencí.

 
Viz také :
 
Před prvním provedením downloadu doporučujeme pozorně přečíst následující návod.
 
Poznámka: Číslo verze systému PROMOTIC:

System PROMOTIC je autory systému dále zdokonalován. Každá nová verze systému PROMOTIC je označována číslem (to je důležité znát například při pozdějších aktualizacích novějšími verzemi, při technických dotazech, atd.). Verze systému PROMOTIC jsou označovány takto:

Promotic8.XX.YY - kde "XX" je číslo verze a "YY" je číslo upgrade dané verze (např. "Promotic 9.0.1")

 

První instalace SW PROMOTIC

Instalace systému PROMOTIC z internetových stránek probíhá principiálně ve 3 krocích:
1) Provedení downloadu (stažení komprimovaného souboru)
2) "Rozbalení" komprimovaných souborů
3) Spuštění vlastní instalace PROMOTIC
 
1. Download souborů z WWW:

Pro první instalaci SW systému PROMOTIC stáhněte následující soubor:

Promotic80113_InstallFull.exe.
 
2-3. Rozbalení komprimovaných souborů a instalace systému PROMOTIC:

Po stažení souboru spusťte soubor s koncovkou *.exe a v okně zadejte cestu např. C:/, kam se mají extrahovat. Na disku, kde byla zadána cesta, vznikne složka PmInstall s podsložkou Promotic80113_InstallFull označujícím verzi samotné instalace. A po té se automaticky spustí instalátor systému PROMOTIC. Dále postupujte podle pokynů probíhající instalace. (Instalační program naleznete ve složce ../../PmInstall/Promotic8XXYY_InstallFull/.)

Upgrade SW PROMOTIC novou verzí

Postup při upgrade SW PROMOTIC na novou verzi se provede stejným způsobem jako v předešlém případě (bod 1). Instalační program ale automaticky rozpozná, že na počítači byla nainstalována předchozí verze a provede "upgrade" tak, že před instalací nové verze provede odinstalaci verze předchozí. Pokud si přejete pracovat s více verzemi systému PROMOTIC, pak postupujte před instalací nové verze PROMOTIC podle těchto pokynů: Jak instalovat a používat více verzí PROMOTIC na 1 počítači.

Přechod mezi verzemi PROMOTIC 6 nebo 7 na PROMOTIC 8

Instalace verze PROMOTIC 8 rozpozná že je na počítači nainstalovaná některá z předchozích verzí PROMOTIC 6 nebo 7 a v okně nabídne tato dvě možná řešení:
1) ukončit spuštěnou instalaci, odinstalovat minulou verzi a instalaci spustit znovu
2) nebo novou instalaci PROMOTIC 8 nainstalovat do jiné instalační složky (např. c:\Pm8). Provozování takto nainstalované verze je popsáno v Jak instalovat a používat více verzí PROMOTIC na 1 počítači.

Odinstalování systému PROMOTIC 8

V OS Windows v nabídce "Start/Nastavení/Ovládací panely" (může být odlišné podle verze OS) zvolte "Přidat nebo ubrat programy". Tam v seznamu instalovaných programů vyberte položku PROMOTIC8 a stiskněte potvrzující tlačítko. Instalační program pak zobrazí okno ve kterém zvolte a potvrďte požadovanou volbu. Při odinstalaci může (ve vyjímečných případech) vyskočit okno s upozorněním, že některý se souborů ActiveX nelze odstranit z registru Windows. Toto upozornění je vyvoláno tehdy, pokud složka původní instalace byla smazána, přejmenována nebo jmenovaný soubor ActiveX byl smazán, přemístěn, upgradován nebo registrován jinak než prostředky instalačního programu. Upozornění lze stornovat bez následků na funkčnost operačního systému.

Možné problémy s instalací

Problém s instalací přes Vzdálenou plochu Windows (Remote Desktop) Součástí instalace PROMOTIC je rovněž instalace ovladače HW klíč PROMOTIC. Protože přístup k HW prostředkům serveru je v tomto režimu omezen je nutné tuto instalaci provést lokálně. Viz: Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows.

Instalace Web klienta

Tento instalační balíček je potřeba instalovat pouze na klientských počítačích, kde se budou prohlížet Web obrazy, které jsou určené pouze pro MS Internet Explorer (tzn. PROMOTIC obrazy, které mají konfigurátor "Nastavení skriptovacího jazyka" nastaven na "vbscript (zastaralé)"). Pro obrazy vytvořené i pro jiné prohlížeče (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..) tento balíček není potřeba instalovat.

Obsahem této podpory je samostatná instalace grafických ActiveX prvků PmTable, TrendsView a podpory PmAxTool1.dll. Je určena pro počítače, kde není nainstalován systém PROMOTIC, ale které mají MS Internet Explorerem přístup na Web server PROMOTIC obsahující tyto ActiveX prvky.

Stáhněte z downloadu soubor např. Promotic90001_WebClient.msi (Promotic801xx_InstallClient.exe) a ten spusťte na počítači, který má být Web klientem. Tato instalace provede na Web klientovi instalaci potřebných ActiveX prvků.

Viz: Konfigurace MS Internet Exploreru.

Tipy a doporučení

Začínajícím projektantům doporučujeme při seznamování se systémem PROMOTIC následující postup:
- Po instalaci systému PROMOTIC vyhledat v on-line dokumentaci PROMOTIC kapitolu UČEBNICE PROMOTIC. V této kapitole jsou popsány základy práce se systémem PROMOTIC.
- Při vytváření Vaší aplikace používejte příklady, které jsou součástí instalace systému (naleznete je ve složce /Pm/Examples).
- Při práci se systémem využívejte zabudovanou on-line dokumentaci PROMOTIC (kontextová nápověda - lze otevřít klávesou F1).
- Pro zájemce pořádáme školení a semináře.
- Na Vaše případné dotazy Vám rádi odpovíme.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice