Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak uložit binární soubor (obrázek) z url adresy

Následující skript umožní z konkrétní url adresy stáhnout a uložit na disk binární soubor. Ve skriptu je použita technologie Microsoft HTTP request pro stažení obsahu binárního souboru z url adresy. A Ado technologie pro uložení obsahu souboru na disk. Obě technologie jsou spouštěny pomocí metody CreateObject.
Příklad na stažení a uložení obrázku generovaného Web kamerou:
Skript lze zakomponovat do aplikace například v objektu PmTimer, PmKey, ...
Dim oHttp, sUrl, sSavePath, oStream
  
sSavePath = Pm.DiscGetPath("#appres:") & "MyPicture.jpg"
sUrl = "http://www.harrachtour.cz/img_cam.jpg"
  
Set oHttp = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
  
oHttp.Open "GET", sUrl, false ', "username", "password" 'username and password jen pokud proxy server
oHttp.setRequestHeader "Content-Type", "image/multipart"
oHttp.send
If oHttp.readyState = 4 And oHttp.status = 200 Then
    Set oStream = CreateObject("adodb.stream")
    oStream.type = 1 '1=adTypeBinary
    oStream.open
    oStream.write oHttp.responseBody
    oStream.savetofile sSavePath, 2 '2=adSaveCreateOverWrite, 1=adSaveCreateNotExist
    Set oStream = nothing
End If
oHttp.abort
Set oHttp = nothing
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice