Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak zaregistrovat ActiveX objekt

ActiveX objekt je softwarová komponenta, vyrobená libovolným výrobcem v libovolném programovacím jazyce, použitelná v každém systému, který umí využívat ActiveX objekty. ActiveX objekt má buď neviditelnou podobu nebo je to viditelná komponenta s grafickým uživatelským rozhraním (grafický ovládací prvek). Neviditelné ActiveX objekty je možno v PROMOTIC použít pomocí objektu PmActiveX, zatímco viditelné ActiveX ovládací prvky lze použít v grafických obrazech v PROMOTIC pomocí grafického prvku PmiAx. K tomu, aby ActiveX objekt mohl být na daném počítači v programech využíván, musí být v operačním systému správně zaregistrován.

ActiveX objekty dodané s PROMOTIC jsou při instalaci automaticky zaregistrovány. Použijí-li se ActiveX objekty jiných výrobců, pak je nutno tyto objekty zaregistrovat. Registraci provede buď instalační program dané komponenty (pokud existuje) nebo se ActiveX objekt musí v systému zaregistrovat ručně, pomocí utility regsvr32.exe.

 
Syntaxe volání registrační utility regsvr32.exe:
regsvr32.exe ActiveXFile

kde ActiveXFile je název souboru s ActiveX objektem (včetně přípony OCX, DLL nebo EXE)

Příklad:
regsvr32.exe C:\Pm\PmTable.ocx
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice