Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Demo aplikace systému PROMOTIC

Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/Demo.

Aplikace slouží k prezentaci systému PROMOTIC. Je navržena tak, aby nepřesáhla velikost aplikace 30 proměnných a 10 grafických obrazů (viz PmRtFree - Bezplatná runtime licence). Po spuštění jsou automaticky přepínány obrazy. Ty jsou zaměřeny na zobrazování různých průmyslových technologií. Některé obrazy jsou se svolením autorů převzaty a upraveny z reálných aplikací. Všechny datové hodnoty, alarmy a eventy jsou emulovány.

Základní ovládání je realizováno pomocí tlačítek v objektu PmPanel nakonfigurovaným jako Toolbar umistěném jako podobjekt objektu PmWorkspace. Přepínání obrazů v "Auto" režimu je řešeno skriptem v události onRefresh tlačítka "SlideShow".

Emulace alarmu a eventu v objektu PmAlarmEvent je po stisku příslušného výběru zajištěno pomocí volání metody projektanta Methods definované v záložce Metody objektu PmFolder s názvem /Manager.

 

Pracovní plocha

Pracovní plocha aplikace je řešena objektem PmWorkspace. Ten má dva podobjekty typu PmPanel. Jeden představuje About okno (o aplikaci) a další Toolbar znázorňuje nástrojovou lištu. V záložce PmWorkspace > Rámce je pracovní plocha aplikace rozdělena na:
- Rámec "toolbar" umistěný nahoře. Má pevnou velikost a je napojen na podobjekt nazvaný Toolbar.
- Rámec "main" vyplňující zbytek plochy vyhrazený pro obrazy aplikace.

Obraz znázorňující nástrojovou lištu

Obraz Toolbar představuje nástrojovou lištu a je umístěn jako podobjekt objektu PmWorkspace. V jednotlivých tlačítkách (typu PmiButton) je řešeno přepínání mezi obrazy aplikace.

Data

Data pro obrazy aplikace jsou umístěny v /EmulData/Data. Hodnoty objektu jsou emulovány nebo vypočteny z emulovaných hodnot pomocí objektů PmTimer. Některé položky jsou napojeny pomocí datového rozšíření (Datová rozšíření) přes ExtTrend na objekty PmTrend a přes ExtAlarmAnalog na objekt PmAlarmEvent.

Obrazy

Složka /Applications obsahuje další podsložky ve kterých jsou umístěny obrazy PmPanel. Pokud v jednotlivých obrazech je použit přístup k položkám objektu PmData, pak jsou napojeny na objekt umístěný ve složce /EmulData/Data. Objekty PmTrend umístěné v těchto složkách jsou pomocí ExtTrend napojeny objektem PmData.

Další

Složka /Others obsahuje další podsložky ve kterých jsou umístěny obrazy PmPanel a objekty PmReport. V obrazech jsou například ActiveX grafické prvky (TrendsView a PmTable) nebo je v nich řešena animace pohybu a použití prvku PmiCanvas. Objekty PmReport ukazují příklad protokolu nebo výpis alarmů.

Přepínání mezi jazyky v runtime módu

Seznam jazyků použitých v aplikaci je definován v záložce PmRoot > Aplikace. Jazykově závislé texty jsou načteny podle zvoleného jazyku ze souboru text_appdemo.xml pro aplikaci. Syntaxe xml souboru pro přístup k jednotlivým textům je popsán u Makro výraz $.text. Výběr jazyka při staru aplikace je řešen v události PmRoot.onAppStartBegin. Jazykové nastavení aplikace je dostupné pomocí vlastnosti RtLang. Viz Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.

PmWeb

Objekt PmWeb (Web) umožnuje aby se aplikace nabízela jako Web server (Přehled Web technologie v systému PROMOTIC). V tomto objektu jsou založeny další objekty, které umožní zpřístupnit do Webu další technologie z aplikace PmWebDir, PmWebInfo (jazykově nezávislé objekty), PmWebFolder a PmWebLang. Ten obsahuje další objekty, které jsou pak na Webu nabízeny v jazyku zvoleném při výběru.

Toto uspřádání umožňuje logicky třídit objekty zpřístupněné do Webu v záložce Web server objektů PmData, PmTrend, PmPanel a PmAlarmEvent.

V objektu PmWeb je změněna implicitní cesta do složky webdir k souboru index.htm. To znamená, že Web klientovi po zadání url adresy http://jmenopocitace ve Web prohlížeči bude zobrazena jako první stránka index.htm umístěna v podsložce webdir ve složce aplikace.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice