Promotic

Demo aplikace systému PROMOTIC

Aplikace slouží k prezentaci systému PROMOTIC. Je navržena tak, aby velikost aplikace nepřesáhla 30 proměnných a 10 grafických obrazů (viz PmRtFree - Bezplatná runtime licence). Po spuštění aplikace jsou automaticky přepínány obrazy. Ty jsou zaměřeny na zobrazování různých průmyslových technologií. Některé obrazy jsou se svolením autorů převzaty a upraveny z reálných aplikací. Všechny datové hodnoty, alarmy a eventy jsou emulovány.
Základní ovládání je realizováno pomocí tlačítek v objektu PmaPanel nakonfigurovaným jako Toolbar umístěném jako podobjekt objektu PmaWorkspace. Přepínání obrazů v "Auto" režimu je řešeno skriptem v události onRefresh tlačítka "SlideShow".
Emulace alarmů v objektu PmaAlarmGroup je po stisknutí příslušného výběru zajištěno pomocí volání metody projektanta Methods definované v kartě "Metody" objektu PmaFolder s názvem "/Manager".

Pracovní plocha

Pracovní plocha aplikace je řešena objektem PmaWorkspace. Ten má dva podobjekty typu PmaPanel. Jeden představuje About okno (O aplikaci) a další Toolbar znázorňuje nástrojovou lištu. V kartě "PmaWorkspace > Rámy" je pracovní plocha aplikace rozdělena na:
- Rám "toolbar" umístěný nahoře. Má pevnou velikost a je napojen na podobjekt s názvem "Toolbar".
- Rám "main" vyplňující zbytek plochy vyhrazený pro obrazy aplikace.

Obraz představující nástrojová lišta

Objekt Toolbar (typu PmaPanel) představuje nástrojovou lištu a je umístěn jako podobjekt objektu PmaWorkspace. V jednotlivých tlačítkách (typu PmgButton) je řešeno přepínání mezi obrazy aplikace.

Data

Data pro obrazy aplikace jsou umístěny v objektu /EmulData/Data. Hodnoty objektu jsou emulovány nebo vypočteny z emulovaných hodnot pomocí objektu PmaTimer. Některé položky jsou napojeny pomocí datového rozšíření (Datová rozšíření) přes ExtTrend na objekty PmaTrendGroup a přes ExtAlarmAnalog na objekt PmaAlarmGroup.

Obrazy

Složka /Applications obsahuje další podsložky ve kterých jsou umístěny obrazy (objekty PmaPanel). Pokud v jednotlivých obrazech je použit přístup k položkám objektu PmaData, pak jsou napojeny na objekt umístěný v objektu /EmulData/Data. Objekty PmaTrendGroup umístěné v těchto složkách jsou pomocí ExtTrend napojeny přes objekt PmaData.

Další

Složka /Others obsahuje další podsložky ve kterých jsou umístěny obrazy PmaPanel a objekty PmaReport. V obrazech jsou například objekty PmgTrendViewer a PmgWTable nebo je v nich řešena animace pohybu a použití objektu PmgCanvas. Objekty PmaReport ukazují příklad reportu nebo výpis alarmů.

Přepínání mezi jazyky v runtime módu

Seznam jazyků použitých v aplikaci je definován v kartě "PmaRoot > Aplikace". Jazykově závislé texty jsou načteny podle zvoleného jazyku ze souboru text_appdemo.xml pro aplikaci. Syntaxe xml souboru pro přístup k jednotlivým textům je popsán u Makro výraz $.text. Výběr jazyka po spuštění aplikace je řešen v události PmaRoot.onAppStartBegin. Jazykové nastavení aplikace je dostupné pomocí vlastnosti RtLang. Viz Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.

PmaWeb

Objekt PmaWeb (Web) umožňuje aby se aplikace nabízela jako Web server (Přehled Web technologie v systému PROMOTIC). V tomto objektu jsou založeny další objekty, které umožní zpřístupnit do Webu další technologie z aplikace PmaWebDir, PmaWebInfo (jazykově nezávislé objekty), PmaWebFolder a PmaWebLang. Ten obsahuje další objekty, které jsou pak na Webu nabízeny v jazyce zvoleném při výběru.
Toto uspřádání umožňuje logicky třídit objekty zpřístupněné do Webu v kartě "Web server" objektů PmaData, PmaTrendGroup, PmaPanel a PmaAlarmGroup.
V objektu PmaWeb je změněna implicitní cesta do složky webdir k souboru index.htm. To znamená, že Web klientovi po zadání URL adresy http://jmenopocitace ve Web prohlížeči bude zobrazena jako první stránka index.htm umístěna v podsložce webdir ve složce aplikace.
Navigace:
 
 
- Demo aplikace systému PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.