Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak vytvořit instalačni médium aplikace PROMOTIC

Instalační Médium PROMOTIC (dále InstallAppPromotic) je instalace systému PROMOTIC, aplikace PROMOTIC a další obslužné programy nebo nastavení. Zdrojem může být instalační flash disk systému PROMOTIC standardně dodávaný firmou MICROSYS nebo instalační soubor systému PROMOTIC stažený z Web stránek a přidána aplikace upravená pro účel instalace.
 
Postup vytvoření:
1. Vytvořit složku například InstallAppPromotic. Do ní nakopírovat soubor instalace PROMOTIC Promotic8xxyy.msi
2. Do této složky nakopirovat složku s aplikačním projektem, například Energ.
3. Vytvořit soubor, například RunAppPm.reg, který zápisem do registrů zajistí spuštění aplikace po startu OS Windows. Soubor umístit do složky InstallAppPromotic.
4. Vytvořit povelový soubor InstallAppPromotic.cmd, který zajistí instalaci systému PROMOTIC, nakopírování projektu aplikace na disk a import obsahu souboru RunAppPm.reg do registrů OS Windows. Soubor umístit na stejnou úroveň jako je složka InstallAppPromotic.
5. Tento aplikačně-instalační projekt přenést na vhodné distribuční médium.
 
Příklad obsahu souboru RunAppPm.reg.:
Název spouštěného souboru aplikace je Energ.pra
Windows Registry Editor Version 5.00
  
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Energ"="\"c:\\Proj\\Energ\\Energ.pra\""
Příklad obsahu povelového souboru InstallAppPromotic.cmd.:

Povelový soubor provede:

- instalaci verze PROMOTIC
- nakopírování projektu aplikace Energ do složky Proj na disku c:\
- import obsahu souboru RunAppPm.reg do registrů, to zajistí spuštění aplikace po startu OS Windows
rem XXXXXXXXXXXXX Instalation PROMOTIC system XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
rem START "Instalation PROMOTIC" ".\InstallAppPromotic\Promotic80200.msi" /quiet
START "Instalation PROMOTIC" ".\InstallAppPromotic\Promotic80200.msi"
  
rem XXXXXXXXXXXXX Copy Folders project PROMOTIC application XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
rem options /S = Copy folders and subfolders, The /I defines the destination as a folder.
Xcopy ".\InstallAppPromotic\Energ\*.*" "c:\Proj\Energ" /S /I
  
rem XXXXXXXXXXXXX Import to Registry (Run application with Start Windows)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REGEDIT /S .\InstallAppPromotic\RunAppPm.reg
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice