Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na komunikaci přes Sokety

Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/Commun/Socket. Je to příklad na přenos dat mezi dvěmi aplikacemi PROMOTIC přes Ethernet sokety. Tento typ komunikace (přes sokety) je v systému PROMOTIC již zastaralý (ale funkční) a nyní je výhodnější použít XML komunikaci. Obecný popis zastaralé Soket komunikace viz Přenos dat v síti přes Sokety.
 
Tento příklad se skládá ze 2 aplikací ve složkách "Client" a "Server". Obě aplikace sdílí dva datové objekty "Data1" a "Data2" typu PmData. V "Data1" je 9 proměnných typu Integer a v "Data2" je 8 proměnných typu Double.
 
Aplikace "Server" má v záložce "Sokety" objektu PmRoot vytvořenu jednu Soket server skupinu "MyData", ke které jsou připojeny oba objekty "Data1" a "Data2" (v jejich záložce Sokety). Objekt "Time" každou sekundu zvýší hodnoty proměnných v těchto objektech.
 
Aplikace "Client" má v záložce "Sokety" objektu PmRoot vytvořenu jednu Klient skupinu "MyData", ke které jsou připojeny oba objekty "Data1" a "Data2" (v jejich záložce Sokety). Klient skupina "MyData" má nastavenu síťovou adresu serveru na TCPIP adresu "127.0.0.1", což je zkratka pro lokální počítač (universální adresa počítače, na které běží daná aplikace). Pokud chcete testovat Client a Server na rozdílných počítačích připojených v síti, pak je zde potřeba zadat správnou adresu serveru! V klient aplikaci lze z tlačítek volat metody ReadFromSocket a WriteToSocket.
 
Obě aplikace lze prohlížet v INFO systému.

Aplikace Client píše do Debug informací v události onEndOfTransfer objektů Data1 a Data2. Tato událost se vyvolá, pokud klient přenesl data do/ze serveru - tzn. pokud Client volá ReadFromSocket nebo WriteToSocket.

V INFO systému lze také prohlížet skutečné hodnoty objektů "Data1" a "Data2".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice