Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na komunikaci s automaty Landis&Gyr typu RWP

Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/Commun/Landis&Gyr_RWP. Komunikace byla testována s regulátorem RWP80.
 
Základní informace:
- Promotic příklad RWP.PRA pro volání funkcí DLL knihovny LGCON1.DLL.
- Pro skutečnou komunikaci se zařízením Landis&Gyr je nutný HW komunikační konvertor (vyrábí firma CODEA - kontakt uveden na konci tohoto dokumentu). Popis konvertoru je v souboru lgc1_01.pdf.
- Komunikační ovladač pro komunikaci s regulátory Landis&Gyr je DLL knihovna LGCON1.DLL (autorem ovladače je firma CODEA). Systém PROMOTIC pomocí objektu PmDll zpřístupňuje funkce této DLL knihovny. Deklarace funkcí a jejich parametrů v syntaxi jazyka VBscript je uložena v souboru LGCON1.INC.
- Podrobný popis funkcí knihovny a struktury souboru s definicí signálů Landis&Gyr je uložen v souboru INFO_01.TXT. Přečtěte si prosím pozorně tuto dokumentaci. V příkladu jsou uvedeny způsoby volání funkcí DLL knihovny v systému PROMOTIC.
- Komunikační ovladač vyžaduje pro svou funkci soubor LGCON1.INI, ve kterém se nastavují základní parametry sériové linky (Baud rychlost, atd.).
- Informace o skutečných adresách a jménech proměnných v regulátoru Landis&Gyr načítá komunikační knihovna ze souboru TEST01.LGC. Název souboru je volitelný a předává se komunikační DLL knihovně jako parametr funkce LGC_Open (tato funkce musí být volána jako PRVNÍ, tzn. před vlastním načítáním nebo zápisem dat z/do stanice Landis&Gyr). Syntaxe pro vyplnění souboru TEST01.LGC se řídí pravidly, které jsou popsány v souboru INFO_01.TXT.
- Soubory LGCON1.INI a TEST01.LGC jsou textové soubory.
 
Princip komunikace:

Komunikace s regulátory je řešena přes elektrické rozhraní RS485. Na straně stanice Landis&Gyr se komunikuje přes PG port (RS232). Ke každé stanici Landis&Gyr je nutné předřadit inteligentní HW konvertor (popis viz soubor LGC1_01.PDF). Tím je umožněno zapojit až 32 stanic Landis&Gyr na jednu linku RS485.

HW konvertor provádí:

- dodatečnou adresaci stanic Landis&Gyr
- zabezpečuje komunikační zprávy kontrolní sumou
- periodicky připravuje aktuální data ze stanice Landis&Gyr pro požadavky z PC

Na straně PC lze použít libovolný vhodný konvertor (nebo HW kartu) pro konverzi RS232->RS485. Při použití HW komunikační karty v PC je podmínkou funkčnosti správné detekování HW karty v OS Windows (zobrazení nových COM zásuvek v nastavení systému).

 
Stručný popis funkcí knihovny LGCON1.DLL

(podrobný popis funkcí knihovny LGCON1.DLL je uveden v souboru INFO_01.TXT)

a) LGC_Open - funkce pro inicializaci = otevření komunikačního portu. Načte z inicializačního souboru informace o signálech, které budou udržovány ve vnitřní databázi LGCON1.DLL. Spustí časovač s periodou 200 ms pro vyčítání dat ze stanice Landis&Gyr Příklad volání: LGC_Open("C:\PROMOTIC\TEST01.LGC","COM2", "C:\PROMOTIC\TEST01.LGC") - načte data ze souboru TEST01.LGC a spustí komunikaci na COM2.
b) LGC_Close - funkce pro ukončení komunikace. Uvolní vnitřní databázi signálů LGCON1.DLL a uzavře komunikační port.
c) GetFData - funkce pro čtení hodnoty signálu z vnitřní databáze LGCON1.DLL V dalších verzích knihovny DLL bude možno definovat v souboru signálů, zda má být hodnota načtena funkcí GetFData okamžitě z vnitřní databáze proměnných, nebo ze skutečné stanice Landis&Gyr. Při čtení skutečné hodnoty musí projektant testovat (opakovaným voláním funkce), zda je již aktuální hodnota k dispozici.
d) PutFData - funkce zápisu hodnoty signálu do databáze LGCON1.DLL.
e) GetNewFData - funkce pro čtení nové hodnoty signálu z vnitřní databáze Vrací informaci, zda došlo ve vnitřní databázi proměnných ke změně alespoň jednoho signálu. Pokud ano, pak je postupným voláním této funkce vrácen název signálu a jeho hodnota. Tato funkce se hodí pro rychlé čtení změnových dat.
 
Spuštění příkladu:

Příklad se spustí přes soubor RWP.PRA (je nutné mít nainstalován systém Promotic). V příkladu, který byl testován s regulátorem Landis&Gyr typu RWP80, jsou ukázky volání funkcí knihovny LGCON1.DLL.

Příklad dále obsahuje následující objekty:

RWP objekt PmFolder:
- Dll.. - Objekt PmDll pro spojení aplikace s DLL knihovnou LGCON1.DLL.
- DataPort - Objekt PmData pro uchování identifikátoru právě otevřeného komunikačního portu
Main - Objekt PmPanel s tlačítky volajícími metody PmFolder.
 
Technická podpora komunikačního ovladaču pro Landis&Gyr:

Ing. Masný, CODEA spol.s r.o.

Přemyslovců 30, 709 00 Ostrava - Mariánské hory, Česko

telefon: +420 596 621 395/397

email: codea@seznam.cz

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice