Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na komunikaci protokolem IEC 870-5-101

Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/Commun/IEC8705/IEC8705_101. Soubor IEC8705.pra je příklad na použití komunikačního ovladače PmIEC8705-101 (pro sériovou linku) v systému PROMOTIC. Pro jednoduché pochopení příkladu je potřeba mít znalosti o PROMOTIC objektech PmComm a PmCommMsg.
 
Příklad má obraz otevíraný po startu aplikace z PmWorkspace - to je nastaveno v záložce Rámce v rámci "main" v konfigurátoru Prohlížeč komponenty. V obraze je tlačítko(a), které v události onButtonUp spouští metody PmFolder. Všechny výpisy se provádějí metodou Debug do položky Debug_info v INFO systému. Hodně důležitých informací lze získat také z INFO položky COMM (statistika, obsah skutečně vysílaných a přijímaných dat, atd.) a z INFO položky PmRoot.
 
Příklad pro komunikaci je celý v objektu Comm (typu PmFolder) a ten se skládá z podobjektů:
- "/Comm/IEC8705": Objekt typu PmComm s nastaveným protokolem PmIEC8705. V tomto objektu jsou podobjekty:
- "MrConnect", "MrDataSend45", "SlConnect" .. : Objekty typu PmCommMsg, které představují konkrétní komunikační zprávy. V těchto objektech je vyplněna událost onEndOfTransfer. Je zde ukázka jak přečíst přijatá data a jak zjistit zda přenos byl úspěšný.
- "/Comm/ErrorTimer": Objekt typu PmTimer. Tento časovač řeší chyby a výpadky komunikace. Nastavuje proměnné v datovém objektu ErrorData.
 
Dále jsou důležité metody Initialise a Transferred v záložce "Metody" objektu "/Comm", které řeší inicializaci (reinicializaci) a informaci o konci přenosu (pro účel objektu ErrorTimer).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice