Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na komunikaci s měřiči tepla Calor20 a Calor30

Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/Commun/Calor20 a /Pm/Examples/Commun/Calor30. Jsou to příklady na použití komunikačního ovladače PmChar. Pro jednoduché pochopení příkladu je potřeba mít znalosti o PROMOTIC objektech PmComm a PmCommMsg.
 
Příklad má obraz otevíraný po startu aplikace z PmWorkspace - to je nastaveno v záložce Rámce v rámci "main" v konfigurátoru Prohlížeč komponenty. V obraze je tlačítko(a), které v události onButtonUp spouští metody PmFolder. Všechny výpisy se provádějí metodou Debug do položky Debug_info v INFO systému. Hodně důležitých informací lze získat také z INFO položky COMM (statistika, obsah skutečně vysílaných a přijímaných dat, atd.) a z INFO položky PmRoot.
 

Komunikace s CALOR20

Rozhraní TTY,(možnost RS485), rychlost 2400, 8 datových bitů, bez parity, 1 STOP bit (může fungovat lépe se 2 STOP bity).
Výzva:
- STX (36 dekadicky)
- adresa1
- adresa2
- parametr (0-7 jednotlivé údaje s CALOR20, nebo 8 údaje 0-7 dohromady)
- znak CR (13 dekadicky)
Odpověď (v ASCII): datový blok zakončený znakem CR.

Test viz příklad aplikace.

Poznámka: CALOR20 střídavě 0.5s připraven pro příjem a 0.5s pro vysílání, proto v příkladu aplikace použit časovač, který po spuštěni běží až do načtení dat. Podrobnější informace o protokolu viz základni dokumentace CALOR20.

Komunikace s CALOR30

Rozhrani RS485 nebo RS422, rychlost podle nastavení 1200-9600, 8 datových bitů, bez parity, 2 STOP bity.
Výzva:
- STX (10H)
- adresa
- délka správy (počítá se do ní kód operace + parametry; obvykle 4)
- kód operace (O=okamžité hodnoty, K=konfigurace, H=hraniční hodnoty, D=denní archiv, M=měsíční archív)
- parametr1 (standartně 0)
- parametr2 (standartně 0)
- parametr3 (standartně 0)
- CRC LB (binární součet předchozích dat (bez STX) dolní byte)
- CRC HB (binární součet předchozích dat (bez STX) horní byte)
Odpověd (v BCD):
- STX (10H)
- adresa
- délka správy
- typ operace (O,K,H,D,M)
- provedení
- verze programu
- verze komunikace
- blok dat odpovídající operaci
- CRC LB
- CRC HB

test viz příklad aplikace, pro který platí toto nastavení: adresa 5, kom. rychlost 1200 Bd. Podrobnější informace o protokolu viz základní dokumentace CALOR30

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice