Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace MS Internet Exploreru

Systém PROMOTIC využívá MS Internet Exporer (dále IE) při zobrazování a tisku u:
- automaticky generovaných dynamických HTML stránek obrazů (viz Web obrazy)
- předkonfigurovaných HTML stránek (např. stránky trendů, alarmů, objekt PmWebDir ..)
- konfigurace prohlížeče trendů (objekt TrendsView)
- v nástroji pro správu databází (PmDbAdmin), dokumentace PROMOTIC (PromoticXX.chm), XML komunikace a Uživatelský popis objektů.
 

Doporučený postup rychlého nastavení Internet exploreru na Web klientovi

Doporučený postup, který je vyzkoušený a funguje ve většině kombinací verzí OS Windows a IE.
1) Na serveru spustit Web aplikaci PROMOTIC (může to být například PROMOTIC demo).
2) Na klientovi nainstalovat "Podporu pro Web klienty" - viz https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm. Pokud je Web klient spouštěný na serveru, pak tento bod vynechat.
3) Na Web klientovi v režimu Spustit jako správce otevřít IE (v OS Windows XP jako uživatel s administrátorskými právy).
4) V IE "Nástroje/Možnosti Internetu/ zálozka Zabezpečení":
a) v zóně Důvěryhodné weby tlačítkem "Web" otevřít okno pro zadání url adresy důvěryhodného webu. Tam zadat adresu PROMOTIC serveru například http://192.168.0.23 a tuto volbu potvrdit.
nebo
b) pro zónu Internet zadat "Vlastní úroveň". A táhlem nebo combem zvolit to nejnižší zabezpečení a nastavení potvrďit.
5) Pak do adresního řádku zadat adresu Promotic serveru například http://192.168.0.23:82 (za dvojtečkou je číslo portu - pokud je port 80, pak se zadávat nemusí).
6) Vybrat obraz ve kterém je prohlížeč trendů s hlavičkou (ten obsahuje všechny 3 activeX prvky). V horní části plochy IE se vysune žlutá lišta. Na ni přes pravé tlačítko myši povolit postupně (3x) zpřístupnění activeX v prohlížeči.
7) Ukončit IE. A znovu spustit (jako správce). Opakovat bod 3 s tím že táhlo nebo combo se vrátí do výchozího nastavení.
8) Ukončit IE. A znovu spustit (běžným způsobem). Pokračovat bod. 4. a 5. Od této chvíle by se měly activeX prvky zobrazovat bez omezení.
 
Upozornění:

Pokud se spouští Web klient na Web serveru, pak je postup stejný ale v bodě 4 je nutno zadat "Vlastní úroveň" pro zónu "Intranet". A v bodě 5. pak do adresního řádku napište http://127.0.0.1:82 nebo http://localhost:82.

Režim správce IE se vyvolá tak, že nad zástupcem (ikonou) IE je stisknuto pravé tlačítko myši a z kontextového menu je zvolená volba Spustit jako správce.

Pokud je do adresního řádku IE zadán název počítače serveru, pak se obvykle použije nastavení platné pro sekci Možnosti Internetu / Zabezpečení / a "Místní intranet". Ale pokud je v adresním řádku zadána TCP-IP adresa počítače, pak je použito nastavení pro "Internet".

Problémy - doporučená nastavení

Spouštění aktivního obsahu ze souborů: IE nemůže přímo načítat a zobrazovat soubory na disku. Například přímé prohlížení *.chm nebo *.htm

V nastavení IE je nutné "povolit aktivní skriptování" a "Umožnit spouštění aktivního obsahu ze souborů v tomto počítači". Obvykle bývá v záložce "Nastavení/Upřesnit" nebo "Nastavení/Zabezpečení"

Blikání obrázků: Při prohlížení Web obrazu obsahující větší rastrové obrázky (bmp, jpg, gif, png ..) může docházet při dynamických změnách k blikání těchto obrázků (pokud je na nich kurzor).

V nastavení Internet Exploreru nezatrhnout volbu "Možnosti Internetu / Upřesnit / Multimedia / Povolit panel nástrojů Obrázek" ("Internet Options / Advanced / Multimedia / Enable Image Toolbar").

Nezobrazují se videa a animace: V prohlížeči IE se na stránce nezobrazuji grafické prvky PmiWAnimate.

V okně "Nastavení zabezpečení" u položky "Zobrazit na webové stránce, která nepoužívá externí přehrávač záznamů, video a animace" nastavit volbu povolit.

Antivirové programy na Web klientech

Antivirové a spywarové programy pomocí svých modulů (webový štít, komunikace ...) monitorují webovou a síťovou komunikaci na klientovi. To může a často také ovlivňuje rychlost a plynulost komunikace mezi PROMOTIC Web serverem a prohlížečem u Web klienta.

Často se však tyto programy omezují pouze na monitorování portu 80 (případně portu 8080). V tom případě je vhodné změnit nastavení portu v kofigurátoru Port TCP/IP a Web aplikaci PROMOTIC provozovat na jiném než standardním portu 80.

Pokud ale správce sítě neumožní nabízet aplikaci na změněném portu, pak je nutno aby antivirový software umožnil nastavit výjímku z monitorování pro určený server. A tuto výjímku u klienta aplikovat.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice