Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na zobrazení časového průběhu.

Příklad je vytvořen z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Okno časového průběhu (ProgressTime)".
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad není určen pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/PreCfg/Panel/Progress/ProgressTime
 
Součástí příkladu je jeden objekt ProgressTime (PmFolder). Do něj jsou vnořeny dva objekty Panel a ProgressTime (PmPanel) a jeden objekt Sequencer (PmSequencer).
 
Spuštění je vyvoláno z tlačítka Start obrazu Panel voláním metody Start objektu PmFolder. Metoda do objektu Sequencer zařadí požadavek na otevření obrazu. Obraz se otevře až po uplynutí doby určené v proměnné nStartDelay. Před uplynutím této doby může být požadavek kvitován voláním metody Stop. Pokud není požadavek kvitován, pak se obraz otevřen až do doby určené v proměnné nMaxSec. Kdykoliv však může být voláním metody Stop předčasně uzavřen.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice