Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na zobrazení hodnotového (datového) průběhu.

Příklad je vytvořen z předkonfigurace objektů aplikace Předkonfigurace "Okno datového průběhu (ProgressBox)".
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad není určen pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/PreCfg/Panel/Progress/ProgressBox
 
Součástí příkladu jsou dva objekty Panel a ProgressBox (PmPanel), jeden časovač Timer (PmTimer) a objekt Data (PmData).
 
Spuštění je vyvoláno z tlačítka Start obrazu Panel voláním metody Start obrazu ProgressBox. Průběh se znázorní opakovaným voláním metody Step, které je v parametru předáván okamžitý stav (objem přenesených dat). Obraz je zavřen automaticky až hodnota předaná v parametru metody Step dosáhne hodnoty zadané v proměnné nMaxSteps. Pokud hodnota proměnné nMaxSteps je nastavena na -1 (nekonečno), pak k zavření obrazu nedojde automaticky a musí se volat ručně.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice