Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na volání funkcí v Dll knihovnách

 
- Tento příklad je funkční pro Web.
- Umístění ve stromu Pma objektů: /Examples/Others/DLL
 
Příklad je funkční pouze při běhu 32 bitového runtime této aplikace.
 

Popis příkladu ExamDLL

Příklad ilustruje použití DLL (dynamicky linkovaných knihoven), jejich propojení se systémem PROMOTIC a volání funkcí obsažených v těchto knihovnách.

V této ukázkové aplikaci byly vytvořeny objekty:

Objekt PmaDll s názvem "Func" a obraz (PmaPanel).

Objekt "Func" typu PmaDll slouží ke zpřístupnění funkcí v DLL. V jeho záložce Dll je nutno zadat plnou cestu k souboru požadované knihovny (v tom případě FuncDLL.dll).

Obraz obsahuje dvě tlačítka, která volají metody projektanta obrazu MaxDll a SumDll a objekty PmgNumber pro zadání hodnot a zobrazení výsledku

 
Metoda obrazu SumDll volá funkci Soucet z knihovny FuncDLL pro součet dvou celých čísel.
 
Metoda obrazu SumMax pracuje podobně, s tím rozdílem, že při jejím volání se provede funkce Max z knihovny FuncDLL pro nalezení maxima ze tří celých čísel.
 
V obou metodách jsou čísla předána v parametrech metody a výsledek vrácen zpět do obrazu.
Výpis ze skriptu:
v metodě projektanta MaxDll obrazu "PanelDll":
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pResult = pMe.Pm("/Func").Fce.Max(Array(CLng(a), CLng(b), CLng(c)))
 
V tom případě je předávání parametru funkci o něco složitější, protože funkce Max bere jako parametr strukturu složenou ze tří celočíselných hodnot. Tato struktura se v systému PROMOTIC vytvoří jako pole délky 3. Ovšem aby předání do funkce proběhlo korektně je potřeba každou hodnotu pole zkonvertovat pomocí funkce CLng na 4-bajtové číslo. Důvodem tohoto je, že ve VBScript se každé nové proměnné automaticky přiřadí odpovídající datový typ. Ten však nemusí odpovídat typu, který je požadován funkcí knihovny, jež může být naprogramována v jiném jazyce. Strukturované datové typy je potřeba předávat referencí. V tom případě je funkce Max vytvořena tak, že přebírá strukturu tří čísel typu Integer (to znamená, že 3*4 bajtů). Proto se zde před voláním Max musí každé číslo explicitně zkonvertovat na 4-bajtovou hodnotu typu Long. Viz Popis syntaxe souboru deklarací funkcí v DLL knihovně.
 
Popis FuncDLL.dll:

Tato knihovna byla vytvořena v programovacím jazyku C++. Poskytuje dvě funkce:

- Funkce Soucet(a, b), jejíž parametry a, b jsou dvě celá čísla předávaná hodnotou a vrací jejich součet a+b.
- Funkce Max(st) má vstupní parametr st předávaný referencí, který je nějaká datová struktura složená ze tří celočíselných (4-bajtových) hodnot. Vrací celé číslo, jež je jejich maximem.
 
K příkladu je dodán i zdrojový text knihovny v jazyku C++ v souboru FuncDLL.cpp. Tento soubor není nutný pro volání funkcí ze systému PROMOTIC.
 
K tomu, aby PROMOTIC mohl volat funkce obsažené v DLL knihovně je potřeba vytvořit soubor deklarací. Tento soubor musí mít stejný název jako příslušná knihovna, ale příponu .inc (v tomto případě má název FuncDLL.inc), a musí být umístěn ve stejné složce jako jeho knihovna. Každý jeho řádek obsahuje deklaraci jedné funkce. Není potřeba deklarovat všechny funkce z knihovny, ale pouze ty, které budou v systému PROMOTIC využívány. Viz Popis syntaxe souboru deklarací funkcí v DLL knihovně.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice