Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na parametry grafických prvků

Je to příklad na použití parametru prvků.

Příklad znázorňuje použití složeného grafického prvku s definovaným parametrem.

Vnořené prvky mají vazby na data nebo cesty k objektu vytvořeny tak, že parametru svého rodiče využívají.

Tímto lze dosáhnout toho, že vytvořením kopie složeného prvku a pouhou změnou hodnoty parametru rodiče se prvek napojí na jiná data ve stromu objektů. Viz: Parametry grafického prvku

V praxi je tento postup vhodný, pokud potřebujeme v jednom obraze zobrazit více shodných technologii se stejnou strukturou dat.

 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad je vytvořen a zpřístupněn pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/Others/ParamItems
 
Příklad má dva obrazy: BoilRoom a Boiler (PmPanel).

Obraz BoilRoom obsahuje tři složené grafické prvky typu PmiPanel. Tyto prvky jsou svým obsahem vložených grafických prvků totožné. Mají však rozdílnou hodnotu parametru nB;1, nB;2 a nB;3 představující kotel 1-3 v kotelně. Tyto kotle mají emulovaná data v objektu PmData (/Common/DataBoil). Příslušné vnořené grafické prvky, které se na tyto data napojují využívají hodnotu parametru nadřazeného prvku nB k napojení na přislušná data. Toto řešení je velmi pratické, pokud potřebujeme opakovaně vizualizovat totožnou technologii napojenou na stejně struturovaná data. Pak stačí vytvořit pouze jeden složený grafický prvek s parametrem. Ten se rozkopíruje a upraví se v něm hodnota parametru.

Obraz Boiler má vytvořen parametr nBoiler a řeší případ, kdy lze totožnou opakující se technologii zobrazovat pouze pomocí jednoho obrazu. To znamená, že v tlačítku Panel Boiler obrazu BoilRoom je skript s metodou OpenView. Tato metoda otevře tento panel a v parametru nBoiler mu předá příslušnou hodnotu (1-3). V samotném obraze jsou prvky, které pak tuto hodnotu parameru použijí při složení cesty vedoucí k napojení na příslušná data.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice