Promotic

Příklad - Zobrazení aktivních bodů na mapovém podkladu s odkazy na Web obrazy PROMOTIC pomocí služby GoogleMaps

Je to příklad aplikace, která pomocí html stránky zobrazuje mapový podklad s aktivními body obsahujícími linky na obrazy aplikace.
Příklad je navržen současně pro lokální i Web obraz.
Aby aplikace byla funkční je nutno aby měl počítač, na kterém je aplikace provozována, přístup na Internet.

Stránka GoogleMaps.html je umístěna ve složce "web". Obsah této html stránky je vytvořen tak, že využívá API rozraní služby GoogleMaps pro zobrazení mapového podkladu. Na něm mohou být na určených souřadnicích umístěny aktivní body s popisem a odkazem na definovanou URL adresu. viz Google Maps API dokumentace tvorby aktivních bodů "Markers".
Upravou v obsahu této stránky lze změnit výchozí nastavení umístění středu mapy (center:), její počáteční velikost (zoom:) nebo typ mapy (mapTypeId:)
Dále jsou uvedeny 4 aktivní markery (body), které obsahují pozici (position:), jejich popisek (label:) a linky na Web obrazy aplikace vyvolané v událostech click
První tři markery otevírají stejnou stránku (panelcity), které předávají v parametru city svou hodnotu. Tento obraz je nakonfigurován tak, aby uměl tento parametr ve svém obsahu použít.
Čtvrtý marker otevírá samostatný obraz promotic.

Pro zpřístupnění aplikace do Webu je v aplikaci založen objekt PmaWeb. V něm je vytvořen objekt PmaWebDir, který do Webu aplikace zpřístupní složku web a v ní ležící soubor GoogleMaps.html. Objekt PmaWorkspace je v kartě "Web server" zpřístupněn do Webu aplikace. Nastavení výchozí stránky po spuštění aplikace je definováno v konfigurátorech Prohlížeč komponenty a Výchozí hodnota Params

Historie:
Pm8.03.19: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.