Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad práce s tabulkou databáze Access

Příklad řeší přistup k databázi pomocí objektu PmDatabase a technologie DAO. Zobrazuje objektem PmTable obsah tabulky databáze.
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad je vytvořen a zpřístupněn pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/Database/Recipes
 
Je možné přidat, smazat a editovat zápis v tabulce databáze nebo se v ní pohybovat. Uživateli s administrátorsým právem je umožněno smazat, vytvořit a defragmentovat tabulku databáze. Skriptové metody těchto funkcí s popisem jsou v záložce Metody objektu PmPanel s názvem 'EditTable'.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice