Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na tabulkové zobrazení databázových dat objektem PmDatabase

Příklad pomocí objektu PmDatabase tabulkově zobrazuje data uložená v databázi.
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad je vytvořen a zpřístupněn pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/Database/Basic
 
V obraze Panel1 grafický prvek ax0 (PmTable) v události onStart volá metody obrazu LoadFromDb a GetColsName pro získání pole dat a názvy sloupců z tabulky databáze. Následně nastaví svůj vzhled a získaná data zobrazí.
 
Funkční tlačítka v obraze podle svého určení:
- zjišťují pozici označeného řádku tabulky
- volají příslušné metody obrazu
- otevírají pomocné okno pro editaci EditRecors
- načítají změněný obsah dat v tabulce databáze.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice