Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na ActiveX objekt PmTable

Příklad použití ActiveX prvku PmTable.
 
- Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/AppExamples.
- Tento příklad není určen pro Web.
- Ve stromu aplikace je umístěn: /Examples/ActiveX/Table
 
Plocha obrazu je opticky rozdělena na pravou a levou část. V pravé častí je nakonfigurována ve Vlastnosti grafikého prvku tabulka. V události onStart je volána metoda obrazu TableDbInit, které je v parametru předán samotný objekt tabulky. Tabulka je touto metodou naplněna daty pomocí metody FillFromInfo. Ta nad tabulkou definovanou v objektu Db metodou GetInfo získá pole dat.
 
V levé části jsou tabulky dvě. Každá z nich v události onStart volá tu svou metodu obrazu. Ta nastaví jejich konečný vzhled a popisné texty. V objektu časovače Timer je periodicky inicializován přístup ke dvěma objektům (tabulky) a ty jsou odeslány ke zpracování metodě TableRefreshData. V metodě TableRefreshData se tak periodicky provádí všechny dynamické změny zobrazovaných dat získaných z databáze. Data se porovnávají s konstantami uloženými v objektu Data (PmData) a provedou se požadované výpočty.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice