Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak vytvořit zvukovou signalizaci alarmů na Web klientovi.

Aby bylo možné na Web klientovi spustit zvukovou signalizaci závislou na alarmech generovaných na serveru, je nutno vytvořit trvalou vazbu, která bude klienta o stavu alarmů informovat. K tomu ideálně poslouží objekt PmgButton nebo obrázek (PmgCanvas, PmgRasterImage) umístěný v trvale otevřeném obrazu (obvykle Toolbar).

Postup bude následující:
- Vytvořit vhodný Pmg objekt (PmgButton, PmgCanvas nebo PmgRasterImage)
- V kartě "Proměnné" tohoto objektu vytvořte proměnnou typu Integer s názvem "nAlState3".
- Tuto proměnnou napojte datovou vazbou "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu" na sledovaný objekt PmaAlarmGroup. V konfigurátoru "Vlastnost" zadejte: GetStateCount("state:3;")
(To nastaví volání metody GetStateCount, s parametrem state:3; která bude vracet počet právě aktivních (červených) alarmů.)
- V události onRefresh pak vytvořte skript uvedený jako Příklad.
Příklad:
Skript v události onRefresh Pmg objektu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pMe.Root.ClientType == 2)
{
if (pMe.Vars("nAlState3").Value > 0)
Pm.PlaySound("file:#pmres:Sound/hoot03.wav;");
else
Pm.PlaySound("stop:1;");
}


Proměnnou nAlState3 lze použít také ke změně barvy textu, pozadí, obrázku, atd. Objekt může sloužit i jako tlačítko pro otevření prohlížeč alarmů. Viz Otevření prohlížeče objektu PmaAlarmGroup
Viz také:
- Pm.PlaySound (metoda)
- PmaAlarmGroup (objekt)
- PmgRoot.ClientType (vlastnost)

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Jak vytvořit zvukovou signalizaci alarmů na Web klientovi.
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice