Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám

Na mnoha místech v systému PROMOTIC se zadáva cesta k souboru nebo složce na disku. Tvar cesty lze zadávat ve dvou formátech, doporučujeme ale používat formát PROMOTIC cesty.
 
Formát Microsoft cesty:

Cesta má tvar např. c:\data\Kotelna\file.dbf, což má nevýhody:

- Pokud později chcete změnit disk nebo složku, ve které budou data aplikace, pak je změna obtížná, protože v aplikaci může být zadání této cesty na mnoha místech.
- Podle standardu Microsoft by se měly položky v ceste oddělovat znakem zpětné lomítko (\). To je však nevýhodné pokud se má cesta zapsat ve tvaru textu s uvozovkami. Například v jazyce JavaScript má zpětné lomítko speciální význam a význam zpětného lomítka se musí zapsat jako dvě lomítka po sobě, např. "c:\\data\\Kotelna\\file.dbf".
 
Formát PROMOTIC cesty:

Cesta má tvar např. #data:Kotelna/file.dbf, tzn.:

- Cesta nezačíná písmenem disku ale PROMOTIC systémovou složkou (např. #data:). Tato složka se definuje na jednom místě (viz Cesty k systémovým složkám), lze ji jednoduše změnit a změna se promítne na všech místech zadání cesty.
- Položky v cestě se oddělují znakem lomítko (/) takže v textu s uvozovkami nejsou žádné změny.
 

Jsou definovány následující PROMOTIC systémové složky:
 
#pm:

Cesta ke složce PROMOTIC (např. c:/pm/).

#pmres:

Cesta ke složce zdrojů PROMOTIC (např. c:/pm/resource/).

#app:

Cesta ke složce PROMOTIC aplikace - tzn. ke složce kde je umístěn soubor Aplikace.pra.

#appres:

Cesta ke složce zdrojů (obrázků, zvuků, ..) aplikace (složka se určuje v konfigurátoru PmRoot > Aplikace > #appres: - ke zdrojům (resources: jpg,gif,avi,wav,...)).

#data:

Cesta ke složce datových souborů aplikace (složka se určuje v konfigurátoru PmRoot > Aplikace > #data: - k datovým souborům). Do této složky je vhodné ukládat jakékoli datové soubory.

#cfg:

Cesta ke složce konfiguračních souborů aplikace (složka se určuje v konfigurátoru PmRoot > Aplikace > #cfg: - ke konfiguračním souborům). Do této složky je vhodné ukládat soubory obsahující konfigurační informace (informace které se málo mění - na rozdíl od #data:).

#temp:

Cesta ke složce dočasných souborů aplikace (složka se určuje v konfigurátoru PmRoot > Aplikace > #temp: - k dočasným souborům).

Obsah složky lze smazat např. metodou Pm.FileDelete.

#win:

Cesta ke složce Windows (např. c:/windows/).

#winsys:

Cesta k systémové složce Windows (např. c:/windows/system32/).


Poznámky:
- Pro převod PROMOTIC cesty na Microsoft cestu slouží metoda Pm.DiscGetPath.
- Do verze Pm8.3.4 se formát PROMOTIC cesty zadával pomocí makro výrazu $.path. Zjistilo se, že zadávat cestu bez použití makro výrazu je praktičtější a v mnoha ohledech čistější. Makro výraz $.path je pořád funkční ale jeho použití je vhodné jen ve speciálních případech, kdy je potřeba vytvořit Microsoft cestu v rámci složeného makro výrazu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice