Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Soubory a adresáře vytvářené a používané systémem PROMOTIC

Seznam souborů vznikajících při tvorbě aplikace:
 
Aplikace.pra: Data aplikace (nejdůležitější soubor aplikace). Zde jsou uložena všechna data editovaná editorem aplikace, editorem obrazů a také přeložená data obrazů. Přípona PRA je registrována při instalaci PROMOTIC do systému.
Aplikace.ini: Textový INI soubor, kde jsou některé základní parametry aplikace. Viz: Popis INI souboru aplikace (Aplikace.ini).
Aplikace.log: Textový soubor, do kterého se zapisují údaje o běhu aplikace. Obsah lze konfigurovat v souboru Aplikace.ini v sekci [Log].
Aplikace.log.old: Poslední záloha souboru Aplikace.log
MujPrvek.pmi: Projektantem vytvořený a do předkonfigurací v grafickém editoru uložený grafický prvek lokální v dané aplikaci, je uložen přímo ve složce aplikace. Pokud byl uložen do skupiny, pak je uložen v podsložce složky aplikace.
 
Seznam podadresářů vznikajících při tvorbě aplikace:
 
Cfg: Cesta ke konfiguračním souborům aplikace. Viz konfigurátor "#cfg: - ke konfiguračním souborům".
Data: Cesta k datovým souborům aplikace. Viz konfigurátor "#data: - k datovým souborům".
Resource: Cesta k aplikačním zdrojům (resource). Viz konfigurátor "#appres: - ke zdrojům (resources: jpg,gif,avi,wav,...)".
DtBackup: Cesta k zálohám (zejména PRA souboru s celou aplikací), které si vytváří vývojové prostředí aplikace buď automaticky samo nebo jako akce projektanta. Záloha PRA souboru s aplikací vznikne ve 3 případech:
1) Při konverzi starší verze aplikace na novou. Stávající PRA soubor je přejmenován na název zálohy. Například Aplikace.pra_080301_conversion
2) Při uložení celé aplikace (SaveAll). Je vytvořena kopie PRA souboru s názvem zálohy. Například Aplikace.pra_080301_20150218_130000_user
3) Automaticky periodicky při libovolných zápisech do PRA souboru. Je vytvořena kopie PRA souboru na název zálohy. Například Aplikace.pra_080301_20150218_130000_auto
Temp: Cesta k dočasným a pomocným souborům vývojového prostředí i runtime.
 

Soubory nutné k znovuobnovení aplikace (určeno pro zálohování)

K vytvoření úplné zálohy aplikace jsou nutné následující soubory:
Aplikace.pra
Aplikace.ini
MujPrvek.pmi
 
Co je nutné přenést či nainstalovat na počítač určený pouze pro běh aplikace?
1) Úplně všechno (jednodušší varianta):
a) vývojové prostředí PROMOTIC
b) všechny soubory vytvořeného projektu
c) další soubory vytvořené projektantem (zvukové, databázové, atd.)

nebo:

2)Pouze soubory nutné pro běh aplikace:
a) vývojové prostředí PROMOTIC
b) pouze následující soubory z vytvořeného projektu:
- Aplikace.pra
- Aplikace.ini
c) další soubory vytvořené projektantem (zvukové, databázové, atd.)
 
Co je nutné přenést či nainstalovat na počítač určený pro běh i vývoj aplikace?
a) vývojové prostředí PROMOTIC
b) všechny soubory vytvořeného projektu
c) další soubory vytvořené projektantem (zvukové, databázové, atd.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice