Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Makro výraz $.par

Tento makro výraz představuje:
1) Odkaz na parametr PROMOTIC objektu nebo
 
Syntaxe:

$.par("xx")

- xx = název parametru PROMOTIC objektu nebo grafického prvku.

Zastaralý tvar zápisu makro výrazu: $par:xx

 
Vyhodnocení makra se provádí kaskádním způsobem (bubláním), tzn. nejdříve se parametr daného jména hledá v objektu nebo grafickém prvku, ve kterém je makro výraz použitý. Pokud se tam nenajde, pak ho hledá v rodičích tohoto objektu nebo grafického prvku (v objektech nebo grafických prvcích, do kterých je daný objekt nebo grafický prvek vnořen), až nakonec se hledá v objektu PmRoot nebo PmiRoot.
 
Tento makro výraz lze použít:
- v konfigurátorech PROMOTIC objektů, např. v konfigurátoru Titul obrazu, atd.

Jeho použití je v podstatě nutností v případě konceptů prototypů a instancí (objekty PmPrototype a PmInstance, kde parametry umožňují odlišnosti jednotlivých instancí.

- v konfigurátorech grafických prvků, např. v konfigurátoru textu prvků PmiText, PmiButton, atd.
 
Poznámka: Parametr lze zjistit také ve skriptu pomocí metody PmObject.GetPar nebo PmiItem.GetPar.
 
Vztah parametrů PROMOTIC objektů a grafických prvků:

Důležité je, že lze předat parametr PROMOTIC objektu do obrazu jako grafického prvku. Princip je, že parametr PROMOTIC objektu se nedostane dovnitř obrazu automaticky (grafický prvek přímo "nevidí" parametr, který je definován mimo obraz). V obraze je nutno založit příslušný parametr v grafickém prvku PmiRoot a při otevření obrazu jej nastavit na hodnotu parametru PROMOTIC objektu. Toho lze dosáhnout:

- pomocí parametru sParams metody OpenView nebo
- pomocí makro výrazu v konfigurátoru obrazu Výchozí hodnota sParams.

 
Příklad:
Pokud nmb je parametr grafického prvku PmiRoot a pokud byl obraz otevřen například metodou OpenView("/obraz", "", "par:nmb=2") a pokud je pod indentifikátorem textu boil uveden národní text "Kotel", pak výsledkem celého složeného makra je text "Kotel2".
$.join($.text("app","boil"),$.par("nmb"))

Konfigurační položky v editoru rozšířené hodnoty:
ParametrUrčuje název parametru
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice